Dyphavets geopolitikk

Flere land ønsker å starte gruvedrift i internasjonalt farvann. Men ambisjonene stanger ikke bare mot de store potensielle miljøskadene og de praktiske problemene med å utvinne metaller på flere tusen meters dyp. På spill står også folkeretten og utviklingslandenes rettigheter.

desember 2023
Greenpeace-aktivister protesterer foran fartøyet Hidden Gem, som er på vei til havn i Mexico etter å ha utført prøveutvinning for kanadiske The Metals Company i Clarion-Clipperton-sonen mellom Mexico og Hawaii, 16. november 2022. Foto: Gustavo Graf, Reuters / NTB.

I juni 2021 mottok Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA), med hovedkontor i Kingston på Jamaica, et krast brev fra presidenten i mikrostaten Nauru i Oseania. ISA ble opprettet i 1994 i tråd med FNs havrettskonvensjon (UNCLOS) for å forvalte det såkalte Området, det vil si havbunnen utenfor kyststatenes økonomiske soner (EEZ) og kontinentalsokler, som til sammen utgjør rundt 56 prosent av havbunnen. ISA har siden utarbeidet et omfattende lovverk og tildelt 31 letekontrakter til forskningsinstitutter og selskaper, som på sikt kan omdannes til utvinningstillatelser. Det finnes enorme forekomster av mangan, nikkel, kobber og kobolt på havbunnen, men det er teknisk vanskelig og sannsynligvis økonomisk kostbart å utvinne metallene og de sjeldne jordartene på flere tusen meters dyp. I tillegg kommer de juridiske hindringene.

Til tross for disse utfordringene har mange av de som i dag har letekontrakter, uttalt at de vil starte med utvinning så raskt som mulig. Rådet – ISAs utøvende organ med 36 representanter valgt av medlemslandene – har derfor begynt å lage et utkast til et regelverk for utvinning. Planen var at dette regelverket skulle bli vedtatt i fjor, men arbeidet har blitt forsinket av koronapandemien og enda mer av flere vanskelige tekniske problemstillinger som har dukket opp underveis. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal