Den siste nyfilosofen

Den selverklærte anarkisten Michel Onfray gjør som de unge nyfilosofene på 70-tallet. I sin nye bok om Albert Camus resirkulerer han konservative klisjeer og tror at han er subversiv.

Default thumbnail

Kampen om byen

En stille vending skjedde rundt 2007, en historisk overgang. Nå bor mer enn halvparten av jordas befolkning i byer. Fra de første mesopotamiske byene til dagens megapoler med mange millioner innbyggere, har urbaniseringen vært sporadisk. Men den har alltid vært nært knyttet til arbeidsdeling og klassedannelse, til konsentrasjon av makt og kunnskap.