Maurice T. Maschino

Passiv dødshjelp

Aktiv dødshjelp er forbudt i Frankrike, men finner likevel sted i de fleste av landets sykehus. Over 50 prosent av alle dødsfall på intensivavdelingene i Frankrike skyldes såkalt passiv dødshjelp, mens 20 prosent kommer av aktiv dødshjelp. Svært få ergrer seg over dette – og særlig ikke de 88 prosent av franske innbyggere som er for legalisering av aktiv dødshjelp.

november 2006