Helse

Skreddersydd medisin for de få

I år 2000 drømte Bill Clinton om at gensekvensering ville gi en verden fri for sykdom. Drømmen virker stadig langt unna, men fortsatt satser Frankrike, i likhet med mange andre land, på at persontilpasset medisin skal gi et billigere og bedre helsevesen, og ikke minst skape en lukrativ helseindustri.

september 2021

Anoreksi, en samfunnssykdom

I motsetning til andre sosialt betingede sykdommer rammer anoreksi nesten utelukkende unge kvinner fra velstående miljø. For tre år siden innførte Frankrike en lov for å forhindre moteindustrien og reklamebransjen fra å spre usunne kroppsideal, men lite tyder på at det vil fjerne de sosiale faktorene.

september 2020

Rask reaksjon, utdatert helsevesen

Russland innførte tidlig flere tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Men det russiske helsesystemets fortrinn, med stor sykehuskapasitet og lang erfaring med infeksjonssykdommer, dekker over dype ulikheter som vil ramme befolkningen når epidemien nå skyter fart.

juni 2020

Patologisering av livet

Århundrer med kliniske observasjoner gjorde den europeiske psykiatrien i stand til å skille mellom lidelser som krevde medikamentell hjelp og de som kunne løses bedre med samtaler. Nå har legemiddelindustrien tatt over og forvandlet normale plager til patologier.

mars 2018

Passiv dødshjelp

Aktiv dødshjelp er forbudt i Frankrike, men finner likevel sted i de fleste av landets sykehus. Over 50 prosent av alle dødsfall på intensivavdelingene i Frankrike skyldes såkalt passiv dødshjelp, mens 20 prosent kommer av aktiv dødshjelp. Svært få ergrer seg over dette – og særlig ikke de 88 prosent av franske innbyggere som er for legalisering av aktiv dødshjelp.

november 2006

Nærhedens lægepraksis

HELSE: Den næsten totale mangel på en lægepraksis der på samme tid er nær, human, menneskelig og af høj kvalitet, en af vores tids største skandaler på det afrikanske kontinent. En kæmpeudfordring, som det haster alvorligt med at løfte. De epidemiologiske data for det afrikanske kontinent – som er både overordentlig ufuldstændige og langt fra sandheden – sætter dødelighedsprocenten en del højere end for resten af planeten. Det drejer sig ikke blot om specifikke sygdomme som AIDS og malaria, som medierne er fokuserede på, men langt i højere grad og helt generelt om en sundhedssituation som er katastrofal, også selvom visse fremskridt er opnået i de sidste årtier. Af mæslinger eller under fødslen dør f.eks. hundrede tusinder af børn og mødre, som i nordens lande ville have overlevet uden problemer. Der peges normalt på to hovedfaktorer, den ene økonomisk, den anden kulturel. På den ene side er der det alt for dårlige sundhedsnet på landet, de menneskelige og finansielle midlers utilstrækkelighed, den herskende armod i sundhedsuddannelserne. Med ét ord: «underudviklingen» – forstået som en forfærdende mangel på midler og finansiering. Denne er ansvarlig for alle disse dødsfald, som i andre økonomiske kontekster teknisk set er til at undgå. På den anden side anklages den lokale kultur for at vaner og skikke, de folkelige forestillinger og praksis, ja til og med befolkningernes «uvidenhed», for at tale de syge fra at henvende sig til de sociale instanser i tide, og i stedet forlade sig for meget på «traditionelle» behandlinger eller helbredere. Oven i disse to ubestridelige faktorer føjer sig en anden til, som man næsten aldrig taler om, men som også bærer et stort ansvar: en stor del af sundhedspersonalets upassende opførsel, deres mangelfulde fagviden, deres foragt for de syge. Ydmygelser, pengeafpresning, griskhed, «skideligeglad-holdning», vold, hyppigt arbejdsfravær, manglende motivation, «enhver er sig selv nærmest»-filosofi: alle disse onder, i deres tilknytning til en særligt svækket økonomisk og social kontekst, beretter brugerne («Man ser ikke engang på os» og «Sundhedspersonalet tænker kun på penge») og visse klartseende fagfolk om. Selvfølgelig møder man også i poli- og fødeklinikkerne et kompetent, hæderligt, samvittighedsfuldt og venligt sundhedspersonel. Men de er marginaliserede. Under sådanne forhold er under-frekventeringen af det offentlige sundhedsvæsen, de syges hyppige flugt, den manglende overholdelse af ordinationer direkte forbundne med denne næsten veterinære lægevidenskab som praktiseres af det officielle sundhedssystem i Niamy, i Abejdjan, såvel som i Dakar, Bamako eller Conakry. Når alt kommer til alt, er det ikke den moderne lægevidenskab, som befolkningerne forkaster. Dette vidner succesen for «apotekerne på jorden» om, dvs. markedsstandene med og dørsalget af moderne medikamenter, men som er tilvejebragt gennem smugling, svindlerier eller piratudgaver. Det samme vidner den spektakulære udbredelse af private, uformelle «lægepraksisser», som drives af en arbejdsaktiv sundhedsplejer (udenfor arbejdstiden, men ofte også indenfor) eller en pensioneret. Ligeledes er hjemmefødsler med en jordmoders hjælp eller i dennes hemmelige «arbejdsværelse» hyppige i byerne. I disse forskellig tilfælde søges, oprettes og praktiseres en ikke blot fysisk, men også social nærhed mellem patient og behandler. Dørsælgeren sælger de paracetamol og kloroquin stykvis, som der under hastige konsultationer – hvilke opnås efter megen tidsspilde – systematisk udskrives recepter på rundt omkring på poliklinikkerne. Desuden rådgiver dørsælgeren i et familiært hverdagssprog om hvad man skal tage i tilfælde af diaré, mavesmerter eller impotens…Denne type nærhedsbehandling i byområder, som efterspørgslen er stor på,

For et kooperativt verdensfond for vann

Det er ikke nødvendig å vente på radikale endringer i det internasjonale systemet for å sørge for at alle har tilgang til vann innen 2020. Et kooperativt verdensfond for vann kan faktisk opprettes allerede i dag, skriver Riccardo Petrella.

november 2003

Velferdsgode eller handelsvare

Titalls millioner barn under fem år dør hvert år. 80 prosent kunne ha vært reddet hvis de hadde hatt tilgang på livsnødvendige medisiner. Hvem eier legemidlene – den som har fremstilt dem, pasienten som trenger dem, eller mellomleddet som kjøper dem og selger dem videre?