Opprør

Regisserte revolusjoner?

Oransjerevolusjonen i Ukraina føyer seg inn i et mønster av fredelige revolusjoner som fremstår som spontane, men som i virkeligheten er planlagt over lang tid–med støtte blant annet fra amerikanske stiftelser. Er dette den «myke» siden av USAs utenrikspolitikk?

Plikten til ulydighet

Begrepet «sivil ulydighet» oppsto ikke på 70-tallet. Det har røtter tilbake til Henry David Thoreau, som nektet å betale skatt til den amerikanske staten en gang på midten av 1800-tallet.

januar 2005

En annen verden er mulig, men hvilken?

Aktivister har ofte en sofistikert kritikk og analyse av dagens samfunn. Alternativene har imidlertid ikke stått like høyt på dagsordenen. Flere sentrale radikale skribenter har nå begynt å adressere dette spørsmålet. Det er velkommen lesning.

september 2003