Mistenkelig valgresultat i Honduras

Da seieren til utfordreren Salvador Nasralla syntes klar, stanset stemmeopptellingen. Fire dager senere ble sittende president Juan Orlando Hernández erklært vinner. Alt med velsignelse fra USA som har vært allestedsnærværende i landets politikk siden 1980-tallet.

Kupphvitvasking

29. november avholdt kuppmakerne i Honduras et grunnlovstridig valg som ga makten til den konservative Porfirio Lobo. USA anerkjente valget umiddelbart på tross av den utilslørte undertrykkingen.

Dødsfengsler

Et nytt, svært kritikkverdig fenomen har dukket opp i Honduras: dødsfall i varetekt. Flere titalls unge mistenkte i fengsel har mistet livet under mistenkelige forhold, mens de var under oppsyn av politi og fengselsbetjenter. Til å begynne med var det få som lot seg merke ved dette fenomenet, som virkelig toppet seg i april 2003,