Tagarkiv for Arendt

Flyktningen – de facto statsløs

Flygtningen, der burde have inkarneret menneskerettighederne par excellence, markerer i stedet dette begrebs radikale krise. Oprindeligt betyder natio slet og ret «fødsel». Den fiktion, der er indeholdt heri, er, at fødsel [nascità] med det samme bliver nation. Flygtningen repræsenterer et urovækkende element i nationalstatens orden, først og fremmest fordi han bringer den oprindelige fiktion om suverænitet i krise ? i og med at han bryder identiteten mellem menneske og borger, mellem fødsel og nationalitet. Det europæiske rum kunne markere et uopretteligt brud mellem fødsel og nation.