Politisk filosofi

Machiavellis glemte ulv

Den franske filosofen Jacques Derrida (1930–2004) holdt mellom 2001 og 2003 en forelesningsrekke kalt «Dyret og suverenen», som tok opp begrepet suverenitet og «politikkens dyrefigurer». Le Monde diplomatique bringer her et ikke tidligere publisert utdrag fra forelesningsrekken. Her drøfter Derrida Machiavellis Fyrsten opp mot samtidens geopolitiske situasjon, med det implisitte spørsmålet: Er Machiavellis verk laget for de mektige, eller er det en slu bruksanvisning for folkets kamp mot tyrannene?

Posted on

Périès oversettelse av Machiavellis Fyrsten[ref]Machiavelli, Le Prince, oversatt til fransk av Jean-Vincent Périès [1825], med presentasjon og kommentarer av Patrick Dupouey, forord av Étienne Balibar, Nathan, Paris, 1982, s. 94–96. På norsk finnes det to oversettelser: Den ene av Jon Bingens (Fyrsten, Cappelen (Cappelens Upopulære), 2003) og den andre av Trond Berg Eriksens (Fyrsten, Kagge Forlag, 2007). I denne artikkelen brukes begge oversettelsene ut fra hvilken som ligger nærmest Derridas språkbruk.[/ref] stiller med kapittel XVIII «Hvorvidt en fyrste bør holde ord» […] et høyaktuelt spørsmål (det dreier seg ikke bare om overholdelse av våpenhviler, våpenstilstander, fredsavtaler, men også spørsmålet, som alltid er tilstedeværende på grunn av selve strukturen i enhver kontrakt og ed, om suverenen skal overholde av sine forpliktelser overfor kvalifiserte og autoriserte institusjoner eller tredjeparter: for eksempel om USA eller Israel skal respektere FNs resolusjoner eller ikke, og da ikke bare alt det som angår resolusjonene, men også FNs engasjement overfor såkalt internasjonal terrorisme (et begrep selv FN finner problematisk) og konsekvensene organisasjonen har trukket av dagens situasjon, i og med at den har gitt USA autorisasjon til legitimt å forsvare seg selv med alle midler det mener er nødvendig.

Men i dette kapittelet om ordet fyrstene skal holde, dreier spørsmålet seg om «Hvorvidt en fyrste bør holde 'ord'» eller «Hvorledes fyrster bør holde løfter», virker dette samme spørsmålet […] uatskillelig fra spørsmålet om hva som er «særegent for mennesket». Og disse to spørsmålene, som i virkeligheten synes å være ett og samme spørsmål, blir behandlet på en svært interessant måte. Vi skal her se en ulv gå forbi, men også mer sammensatte dyr. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver