Machiavellis glemte ulv

Den franske filosofen Jacques Derrida (1930–2004) holdt mellom 2001 og 2003 en forelesningsrekke kalt «Dyret og suverenen», som tok opp begrepet suverenitet og «politikkens dyrefigurer». Le Monde diplomatique bringer her et ikke tidligere publisert utdrag fra forelesningsrekken. Her drøfter Derrida Machiavellis Fyrsten opp mot samtidens geopolitiske situasjon, med det implisitte spørsmålet: Er Machiavellis verk laget for de mektige, eller er det en slu bruksanvisning for folkets kamp mot tyrannene?

september 2008

Périès oversettelse av Machiavellis Fyrsten stiller med kapittel XVIII «Hvorvidt en fyrste bør holde ord» […] et høyaktuelt spørsmål (det dreier seg ikke bare om overholdelse av våpenhviler, våpenstilstander, fredsavtaler, men også spørsmålet, som alltid er tilstedeværende på grunn av selve strukturen i enhver kontrakt og ed, om suverenen skal overholde av sine forpliktelser overfor kvalifiserte og autoriserte institusjoner eller tredjeparter: for eksempel om USA eller Israel skal respektere FNs resolusjoner eller ikke, og da ikke bare alt det som angår resolusjonene, men også FNs engasjement overfor såkalt internasjonal terrorisme (et begrep selv FN finner problematisk) og konsekvensene organisasjonen har trukket av dagens situasjon, i og med at den har gitt USA autorisasjon til legitimt å forsvare seg selv med alle midler det mener er nødvendig.

Men i dette kapittelet om ordet fyrstene skal holde, dreier spørsmålet seg om «Hvorvidt en fyrste bør holde 'ord'» eller «Hvorledes fyrster bør holde løfter», virker dette samme spørsmålet […] uatskillelig fra spørsmålet om hva som er «særegent for mennesket». Og disse to spørsmålene, som i virkeligheten synes å være ett og samme spørsmål, blir behandlet på en svært interessant måte. Vi skal her se en ulv gå forbi, men også mer sammensatte dyr. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal