En Kpayo-bod i Porto Novo. Høy arbeidsledighet tvinger mange beninere til å smugle bensin fra Nigeria. 
FOTO: Wikimedia Commons.