Charlotte Recoquillon

Profitt på frihet

I USA må tiltalte ofte betale kausjon for å unngå varetektsfengsling i påvente av at rettssaken deres skal komme opp. Kausjonsordningen er blitt en gullgruve for forsikringsselskaper, men nå øker presset for å få slutt på systemet, som straffer fattige og minoriteter.

Amerikanernes ulike verdi

I USA fastsetter rettsvesenet erstatningsbeløp ut fra kriterier som lønn og forventet levealder. Dermed reproduserer de automatisk ulikhetene i samfunnet. Advokater får mer enn sykepleiere, hvite mer enn svarte, menn mer enn kvinner.

februar 2020