Jean Bricmont

Forskjellen på høyre og venstre

Den europeiske venstresiden har de siste tiårene vært ute av stand til å føre annet enn en moderat høyrepolitikk. Sosialistene og De grønne har gjort EU til en institusjonell hindring for ethvert alternativ til nyliberalismen. Venstresidens gjentatte valgnederlag burde anspore den til å rette søkelys mot det opprinnelige skillet mellom høyre og venstre: spørsmålet om kontroll over økonomien. De klassiske liberalistene kjempet i sin tid for privat eierskap og «fritt marked» som et ledd i kampen mot føydalstaten. Når dagens «liberalister» forsvarer privat eierskap og «det frie marked» kjemper de i realiteten for en makt som er svært lik føydalstaten. Kampen mot denne nye «føydalstaten» bør være venstresidens hovedfokus. Spørsmålet om sosialisme må igjen vekkes til live i Europa.

august 2007