/

Myter og virkelighet

Finkelstein gir en velbegrunnet analyse av Israels kriger.


Den israelske og amerikanske versjonen av konflikten i Midt-Østen vil gjerne ha oss til å tro at konflikten har sitt opphav i et irrasjonelt hat fra muslimenes side, rettet mot jødene og vesten. Denne innfallsvinkelen har avfødt diverse myter: Myten om «landet uten folk til et folk uten land» – som har holdt den etniske utrensningen i 1948 skjult, myten om den dødsfaren som krigen i 1967 angivelig befridde Israel fra,1 myten om at araberne alene var skyld i krigen i 1973, at Israels krigshandlinger alltid er «motangrep», og til sist, etter Oslo-avtalen, den oppmerksomheten man har viet «fredsprosessen» og de «sjenerøse tilbudene» Israel har gitt Palestinerne.

Norman Finkelsteins bok, som kom ut for første gang på engelsk i 1995, stikker hull på alle disse mytene.2 Finkelstein begynner med det som var temaet for doktorgraden hans. I denne la han fram motbevis mot et verk av Joan Peters, som alluderte til den såkalte myten om «ørkenen» hvor de første bosetterne hadde slått seg ned. Selv om ingen har kunnet forsvare Peters på en seriøs måte, har han blitt hyllet av en betraktelig andel av den amerikanske intelligentsiaen, noe som utvilsomt har bidratt til å gjøre Finkelsteins karriere vanskeligere: I en alder av over 50 år, må han fortsatt ta til takke med midlertidige kontrakter.3

Finkelstein leser tesene til sionismens tilhengere inn i en kontekst av «koloniherrenes diskurs». Denne sammenhengen kan kanskje virke oppsiktsvekkende. Men i virkeligheten har all rettferdiggjørelse av forskjellige forsøk på å få herredømme over områder, enten det gjelder erobringen av Vesten i USA eller koloniseringen av Algerie eller Palestina, bygget på den samme tankegangen: Erobreren utnytter et «uutforsket» land, bebodd av barbariske mennesker, som man må «forsvare seg mot» etter at området er tatt.

Finkelstein bruker blant annet uttalelser fra tidligere israelske ledere for å bevise at krigen i 1967 på ingen måte handlet om selvforsvar, og at krigen i 1973 var et resultat av at Israel nektet å godta Egypts tilbud om en fredlig løsning på konflikten, selv på Sadats tid.

Dessuten beviser Finkelstein at Oslo-avtalene på ingen måte var noe skritt i fredelig retning, slik en god del av den vestlige progressistiske opinionen har hevdet, men snarere en «bantunisering» av de okkuperte områdene.

Finkelsteins bok gjør det mulig å få et objektivt syn på røttene og historien til konflikten mellom Israel og Palestina. Konflikten er en av de mest symbolsk ladede i vår tid, samtidig som den stadig fører til nye kriger.

Oversatt av K.S.
Til Israels forsvar? Om historieforfalskning og misbruk av anisemtismebegrepet ble nylig gitt ut på norsk av L.S.P. Forlag.

Fotnoter:
1 Les «Juin 1967, quand le Proche-Orient bascula» (Juni 1967, da Midt-Østen bikket over), franske Le Monde diplomatique, juni 2007.

2 Norman Finkelstein, «Image and reality of the Israel-Palestine conflict», Verso Books, London 1995.

3 Etter en kampanje knyttet til hans syn på Midt-Østen-konflikten, mistet Finkelstein i begynnelsen av juni sin faste stilling. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0