Den kontrarevolusjonære volden

I dag mobiliseres det Gode, med det angriper man den eviggode samvittighetens og den endeløse krigens filosofi. Kan man aldri innrømme hva som skjer forut for de undertryktes reaksjoner?

Kommunismens fall førte til en rekke skader. Det gjelder særlig for venstresidens tenkning. Så lenge kommunismen eksisterte tvang den sine tilhengere og motstandere til å tenke politisk. Den tvang dem til å foreslå politiske planer av kortere eller lengre varighet, bestemme hva de skulle prioriteres og vurdere styrkeforholdene.

Den underliggende moralske filosofien («vitenskapelig» eller «materialistisk») bestod i å sette de små og store tragediene og forbrytelsene inn i årsakssammenhenger. Og, å mene at den menneskelige tilværelsen ikke kunne forbedres uten å forandre de sosioøkonomiske strukturene. Foruten kommunistene gjenfant man denne tenkemåten hos sosialdemokratene, i den grad de virkelig var det, og i de antikolonialistiske bevegelsene. All utvikling av internasjonal rett og mesteparten av arbeidet for fred har vært knyttet til denne filosofien. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0