Jihadismens opprinnelse

Jihad betyr kraftanstrengelse for åndelig vekst, men brukes også om kamp mot vantro og hyklere. Dagens voldelige jihadister er inspirert av en ekstrem ideologi med en dobbel opprinnelse: Muslimbrødrene og den wahhabistiske salafismen.

Jihadismens røtter

Den saudiarabiske wahhabismen og Det muslimske brorskap er ideologiske motstandere, men i likhet med deres felles avlegger, jihadismen, får de stadig større oppslutning.