Bedriftsstatslederne

Mange hevder høyre-venstreskillet er erstattet av liberale mot populister, av Macron mot Trump. Men bakenfor de ofte påklistrede forskjellene er de begge et resultat av ledelsestenkningens erobring av politikken.

Industrireligionen

Ideen om at bedriften er samfunnets kjerne blir vanligvis forbundet med dagens nyliberalisme. Men tanken strekker seg tilbake til klostrene på 1200-tallet.