Artikkelforfatter

3589 artikler av .

Bløff eller bresje?

Av /

Frihandelsavtalen CETA mellom EU og Canada ble signert 30. oktober etter flere uker med innbitt motstand fra Vallonias regionalparlament. Vallonia godkjente til slutt avtalen etter mye press, men vallonernes tilslutning er på ingen måte en kapitulasjon.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Demokratiets dårlige venner

Av /

Mens forhandlingene om TTIP, den store frihandelsavtalen mellom USA og EU pågår, forhandler Norge og 49 andre land som kaller seg Really Good friends of Services i all hemmelighet om en ny frihandelsavtale for tjenester.

EU

Traktatfestet statskupp

Av /

I mars signerte alle EU-landene unntatt Tsjekkia og Storbritannia EUs finanspakt. Traktaten unndrar den økonomiske politikken demokratisk og nasjonal kontroll. Nok en gang forsøker EU å pålegge Europa en mislykket økonomisk politikk via grunnlovsendringer.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

En uakseptabel ustraffethet

Av og /

I sommer ble det iverksatt rettslig forundersøkelse for et forsinket og selektivt rettsoppgjør i Kambodsja. i Kambodsja. Rettsoppgjøret er budsjettert til 56 millioner dollar, på FNs og den kambodsjanske regjeringens regning, og det vil ta to år før dette beløpet og alle dommerne er på plass. Flere av regimets nøkkelpersoner er fremdeles i live, både tidligere medlemmer av Pol Pots regjering, ledelsen i Angkar og sentrale skikkelser i sikkerhetstjenesten. Røde Khmers propaganda har helt fram til bevegelsens oppløsning i 1998 gitt vietnameserne skylden for de massakrene Pol Pots regime var ansvarlig for. USA har godtatt ideen om et rettsoppgjør, så lenge domstolen kun kan dømme forbrytelser begått i Kambodsja mellom 17. april 1975 og 6. januar 1979. Dermed kommer ikke de utenlandske aktørene, som også var ansvarlige for denne tragedien, til å trekkes for retten. Ikke engang Henry Kissinger.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

0 kr 0
Gå til Toppen