En uakseptabel ustraffethet

Et forsinket og selektivt rettsoppgjør skal snart begynne i Kambodsja. USA har godtatt rettsoppgjøret, så lenge domstolen kun kan dømme forbrytelser begått i Kambodsja mellom 17. april 1975 og 6. januar 1979. Dermed kommer ikke de utenlandske aktørene i tragedien til å trekkes for retten. Ikke engang Henry Kissinger.

november 2006

Da Vietnam i desember 1978 invaderte nabolandet Demokratisk Kampuchea, etter tre års suksessive angrep fra Røde Khmer, oppdaget verden Pol Pots masseforbrytelser.1 I FNs korridorer ble USA og Kina med allierte enige om å fordømme «et regimeskifte forårsaket av utenlandsk innblanding». Kambodsjanernes «feil» var at de var blitt frigjort fra barbariet av en av Sovjetunionens allierte!

Den nye Folkerepublikken Kampuchea2 ble dermed ikke anerkjent internasjonalt. I de elleve årene som fulgte beholdt Røde Khmers ambassadør Thiounn Prasith Kambodsjas sete i FN. Bødlene representerte slik ofrene, mens de fortsatte - i de sonene de fremdeles kontrollerte - å massakrere sivilbefolkningen. For Washington var de fremste lederne av det forhenværende Demokratisk Kampuchea «ikke-kommunistiske personligheter»,3 som fortjente støtte i sin kamp mot den vietnamesiske okkupasjonen. Og ved hjelp av Vesten og Kina kom Pol Pots hær til hektene igjen i Thailand. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal