Benin

Kpayo-demokrati

En Kpayo-bod i Porto Novo. Høy arbeidsledighet tvinger mange beninere til å smugle bensin fra Nigeria. 
FOTO: Wikimedia Commons.

Presidentvalgkampen er i full gang for Afrikas demokratiske pioner, Benin. Om fredelige maktskifter er normen i det lille landet, er økonomien langt fra like lovlydig.