Det nye «kognitariatet»

Underbetalte forskere i Storbritannia står uten stillingsvern. Disse forskerne produserer mer og er billigere for universitetene. Og æren for oppdagelser gjort av den «prekære» ansatte tilfaller gjerne forskningslederen.

mai 2006

«Vi ønsker oss en verden hvor gode forskere belønnes for sine kvaliteter og i mindre grad utsettes for et akademisk sjansespill.» Slik uttrykte britiske parlamentsmedlemmer seg angående de 40 000 forskerne som er engasjert på kontrakt ved landets universiteter. Innen felt som vitenskap og teknologi utgjør disse omlag halvparten av staben.

Om oppgavene for Frankrike ikke er like nøyaktige, burde andelen ligge på omtrent samme nivå. Dermed ansetter universitetene og de store forskningsinstitusjonene i begge land tusenvis av unge, underbetalte forskere, som står uten stilllingsvern, men som har stadig bedre kvalifikasjoner, gitt den stigende arbeidsledigheten blant kandidater på doktorgradnivå. For å redusere kostnadene gir kontraktene de blir tilbudt, eller snarere påtvunget, en svært begrenset trygdedekning. Disse forskerne nyter dermed ikke godt av de mest elementære trygderettighetene – som sykepenger, yrkesskadeerstatning, foreldrepermisjon, arbeidsledighetstrygd og pensjon. De kan også se seg nødt til å skrive ut falske skjemaer som gir rett til å tigge om tilskudd til noen timers undervisning. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal