USAs sensurerte nyheter

Organisasjonen Project Censored kårer hvert år de 25 mest forbigåtte nyhetssakene i USA. I år troner nyhetene om at det er flere amerikanske soldater som tar sitt eget liv enn som dør i kamphandlinger og hvordan hæren manipulerer sosiale medier.

juni 2012

Lurer du på i hvilken grad kjendisnyheter fortrenger gravejournalistikk? Da vil du kanskje ha nytte av å lese Censored 2012, en oversikt over hva som kan ha vært de mest forbigåtte nyhetene i USA i 2010–2011. I 35 år har studenter og forskere ved sosiologinstituttet ved Sonoma University i California, senere fulgt av deres internasjonale partnere i Media Freedom Network, trålt alternative medier, rapporter fra varslere og aktivistnettsider på jakt etter skjulte nyhetsperler som granskerne mener ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener i hovedstrømspressen.

Direktør for Project Censored, Mickey Huff, legger an tonen i årets kåring når han i innledningen siterer komikeren George Carlin: «Det kalles den amerikanske drømmen fordi du må være i søvne for å tro på den.» Desillusjonerte Huff skriver at han har gitt opp troen på en reform av de største amerikanske mediene, fordi de alltid vil underlegge seg profitthensynene til store selskaper. En slik reform forutsetter ifølge ham at mediene en eller annen gang har vært reelt fungerende vaktbikkjer, men Huff kan ikke finne belegg for en slik gullalder. Han påpeker at ledende medieforskere i USA stenger ute muligheten for at mediene befinner seg i en kritisk situasjon. Et godt bevis for at det skjer, er ifølge Huff at faglitteratur stort sett er renset for sitater av Robert W. McChesney, Edward S. Herman og Noam Chomsky, kritiske stemmer han mener ville lært en ny generasjon forskere å stille spørsmålet som det egentlig er behov å få besvart: «Når er det pressen ikke svikter fullstendig?» Huff mener det bare finnes én kur: «Vi må skape et nytt demokratisk mediesystem av, med og for folkets skyld.»


Feil arbeidsledighetstall

Project Censored er grunnleggende kritiske til måten det amerikanske samfunnet er organisert på og hvordan saker med et maktkritisk tilsnitt blir filtrert vekk i en gjennomkonservativ og populistisk offentlighet. Men enkelte av sakene som Project Censored har valgt ut vil nok antagelig, i hvert fall for norsk venstreside, framstå som konspirasjonseggende fremmedlegemer. Det kan være tilfellet med sak nr. 9, skrevet av journalistene Rady Ananda (Global Research/European Union Times) og Rosalind Peterson (News With Views) om statssubsidierte forsøk på å regulere været eller sak nr. 13, hvor kildene Peter Dale Scott (Global Research) og Allen Roland (People’s Voice) antyder en konspirasjon hvor den amerikanske regjeringen vil innføre en permanent unntakstilstand og hvor det er en fare for at USA kan bli overtatt av en skyggeregjering.

Mange av sakene i kåringen er rent innenriksstoff, slik som sak nr. 5 om at selskaper som har investert i fengselsdrift i USA støtter harde innvandringslover, og sak nr. 24 som omhandler delstaten Sør-Dakotas ekstreme tiltak for å bekjempe abort. Men det finnes også flere saker med internasjonale forgreininger. I denne kategorien hører nyheten om at amerikanske miljømyndigheter arbeider med å forby merking av mat som inneholder genmodifiserte organismer i både USA og andre land (sak nr. 20) og sak nr. 10 som gjennomgår statistikk som tyder på Obama-adminstrasjon støtter seg på over-optimistiske modeller for å beregne arbeidsledighet. Ifølge journalisten Greg Hunter (Information Clearing House) er det en rekke indikatorer som sannsynliggjør at 22 prosent av den amerikanske arbeidsstyrken bør telles med i USAs arbeidsledighetsstatistikk, snarere en regjeringens maksimumstall på 15,9 prosent.

Nyhetssak nummer én, først rapportert av journalistene Chris Hedges (Truthdig) og Cord Jefferson (Good) er i samme kategori og handler om hvilken tilstand troppene til Norges nærmeste allierte befinner seg i. Der framheves det at i slutten av 2010, for andre året på rad, var det flere amerikanske soldater som begikk selvmord enn antallet som ble drept i kamphandlinger. Totalt mistet 462 soldater livet i kamphandlinger mens 468 begikk selvmord det året. Av de to millioner soldatene som har tjenestegjort i Afghanistan og Irak siden 2001, har mer enn 2100 tatt sitt eget liv. Det er nesten tre ganger så mange som har mistet livet i Afghanistan og nesten halvparten av antallet falne i Irak. I Censored 2012 knyttes de mange selvmordene opp til en annen forbigått nyhetssak, om at de samme soldatene har vært brikker i det hittil største psykologieksperimentet det amerikanske forsvaret har gjennomført (sak nr. 7). 117 millioner dollar har blitt brukt på programmet Comprehensive Soldier Fitness hvor soldater trenes til å redusere og unngå psykologiske skader som følge av kamphandlinger. Kritikere hevder at programmet kun gjør soldatene mindre følsomme. Det amerikanske psykologforbundet (APA) er derimot stolte av sitt samarbeid med det amerikanske forsvaret.

En toppsak med store internasjonale følger er Obamas godkjennelse av et handlingsprogram for amerikansk etterretning som åpner for å henrette amerikanske borgere uten rettergang (sak nr. 3). Obama-administrasjonen forsvarer avgjørelsen ved å henvise til at regjeringen har mandat til å innføre slike programmer etter eget skjønn. Borgerrettighetsorganisasjonene Senteret for grunnlovsrettigheter (CCR) og Den amerikanske borgerrettighetsunionen (ACLU) utfordret Obama i en rettssak i desember 2010 i Washington om rettmessigheten i CIAs henrettelse av den amerikanske statsborgeren Anwar al-Awlaki og hans 16-år gamle sønn Abdulrahman al-Awlaki med dronefly i Yemen i 2011. Dommer i saken, John Bates, mente imidlertid at regjeringsmakten kan tillate seg å utføre visse handlinger uten å stilles til ansvar.


Sosial overvåkning

Statens overtramp mot individers rettigheter er også et sentralt spørsmål i nyhetssak nr. 2, om hvordan det amerikanske militæret manipulerer sosiale medier. Som ledd i USAs voksende kyberforsvar har USAs militærkommando for Midtøsten, Øst-Afrika og Sen-tral-Asia (CENTCOM) begynt å benytte seg av «online persona management service», en tjeneste utviklet av selskapet Ntrepid, som gjør det mulig å manipulere sosiale medier ved hjelp av falske identiteter. En operatør kan slik kontrollere opptil ti identiteter av gangen og dermed koordinere kommentarer, bloggposter, tweets eller skape kunstige flertall i nettdiskusjoner. CENTCOM hevder de ikke bruker programmet mot engelsktalende amerikanere med mindre det skjer under nøye oppsyn av kontrollinstanser innen militærkommandoen.

Men aktører som har til hensikt å krenke nettbrukeres personvern har antagelig de beste vekstvilkårene i gråsonen hvor etterret-ningstjenester samarbeider med private selskaper. Her trekker Project Censored fram selskapet In-Q-Tel, som foretar teknologiinvesteringer på vegne av CIA. De har kjøpt seg inn i selskapet Visible Technologies som overvåker informasjon på åpne kilder på nettet. Selskapet har et eget ratingsystem som avgjør hvor innflytelsesrike nettskribenter er og overvåker en halv million nettsteder per dag og alle sosiale medier med åpen adgang som Twitter og Flickr. In-Q-Tel hevder de bare overvåker sosiale medier utenfor USA, men allerede bruker amerikanske selskaper som Microsoft, AT&T og Verizon tjenesten for å overvåke oppføringer på nettet som strider med deres interesser.

Et annet viktig felt Project Censored mener amerikanske medier har forbigått, er de nye metodene selskaper har til disposisjon for å overvåke egne ansatte. Selskapet Social Intelligence tråler sosiale medier for å lage en profil på nåværende ansatte og for å danne seg et bilde av hvilke potensielle jobbsøkere som bør tas inn i varmen. Programvaren kan brukes til å varsle arbeidsgiveren i sanntid når en ansatt publiserer upassende materiale på nettet. Enda mer ekstrem er programvaren til selskapet Recorded Future, som hevder deres «temporal analytics engine» kan forutsi ansattes atferd i en bedrift. Dette kan brukes til å forutsi hvem som vil vare lengst i stillingen og hvem som bør sies opp.


Googles forbindelse til CIA

En annen høyt rangert nyhetssak som angår personvern på nettet dreier seg om Googles spionering på egne kunder (sak nr. 6). En av kildene til dette sakskomplekset, Erick Vladek, direktøren for Avdelingen for forbrukerrettigheter i Det amerikanske konkur-ransetilsynet (FTC) påpeker at det er dramatisk at tilsynet har gransket Google for å ulovlig ha sanket passord, e-poster og oversikt over nettbruk i usikrede trådløse nettverk Google kom i kontakt med da de sendte biler rundt i verden for å hente inn materiale til Google Earth. Google har ikke benektet at dette har skjedd og innrømte at dette var et overtramp mot personvernet. FTC har likevel ikke forfulgt Google rettslig. Journalisten Eric Sommer (Pravda online) mener også at det er betenkelig at amerikanske medier ikke har stilt seg kritisk til at Google har nære forbindelser til CIA og FBI. Google har levert maskin- og programvare til disse statlige organene og sørger for vedlikehold av en felles intern database kalt Intelink, som inneholder et arkiv kalt Intellipedia med informa-sjon om sosial nettverksvirksomhet tilpasset spioner og liknende personell.

Skal vi dømme etter utvalget saker i Censored 2012 har verken lesere, nettbrukere eller den gjengse fotgjenger noe nevneverdig rom til å utfolde seg uten å bli registrert eller overvåket.

Det er vel rimelig å konkludere med at det er tvilsomt om vi ville fått tilgang til et så bredt spekter med nyhetssaker som faller utenfor radaren til amerikanske medier uten at Project Censored hadde investert ressursene de har tilgjengelig. Censored 2012 kan være et nyttig orienteringspunkt for å avdekke hvilke saker norske og europeiske medier kan ha mistet av syne om de har vært for ensidige i hvilke kilder de velger å sitere fra den amerikanske mediefloraen

© norske LMD

(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal