Det private hengivenhetskravet

Mens stadig større deler av det offentlige pålegges kyniske lønnsomhetskrav hentet fra privat sektor, gjennomsyres næringslivets ledelsesideologi av henvisninger til idealene og yrkesholdningene som tradisjonelt har kjennetegnet offentlig sektor. Er bedriften blitt det siste tilfluktsstedet for kollektiv tenkning?