Danièle Linhart

Det private hengivenhetskravet

Mens stadig større deler av det offentlige pålegges kyniske lønnsomhetskrav hentet fra privat sektor, gjennomsyres næringslivets ledelsesideologi av henvisninger til idealene og yrkesholdningene som tradisjonelt har kjennetegnet offentlig sektor. Er bedriften blitt det siste tilfluktsstedet for kollektiv tenkning?

september 2009

Tayloristiske jerngrep

Til hvilken pris og på bekostning av hvem? For tanken om et kollektivt prosjekt og felles alternative verder er satt ut av spill. Og den økonomiske rasjonaliteten og dertil hørende verdier spiser seg inn på arbeidstakernes privatliv.

mars 2006