Edward Said

Å leve i det arabiske språket

Debatten om behovet for å reformere islam, arabere og deres språk preges av at debattantene mangler daglig erfaring med hva det vil si å leve i det arabiske språket. Før Edward Said døde i september 2003 understreket han hvor sentralt det arabiske idealet om veltalenhet er.

september 2004

Humanisme eller barbari

Forenklinger og forfalskninger om «de andre» preger mer enn noensinne den globale offentligheten. Humanistisk kritikk kan imidlertid åpne opp for fortolkninger som er basert på forståelse og sameksistens.

september 2003

Et annet Amerika

Den amerikanske eliten, lojalt støttet opp av medieindustrien, fremstiller USA som en nasjon forent bak religion, patriotisme og troen på Amerikas rolle som forvalter av demokratiske verdier i verden. Bak denne fasaden finnes imidlertid et panorama av motkrefter.

april 2003