Gadi Algazi

Et kolonialiseringsprosjekt

Bosettingene er det største hinderet for en uavhengig palestinsk stat. Mange steder er det store og fattige ultraortodokse familier som bare forsøker å forbedre egne levekår. Slik møtes sosial nød og nådeløst landrøveri.

august 2006

Både kolonial og digital

Ett av Israels største programvareselskap, Matrix, har etablert filialer i denne israelske bosettingen på Vestbredden. Her finnes billig arbeidskraft, røvet land, statssubsidier og annen offentlig støtte, politimenn og soldater som sørger for sikkerheten–og hengivne og disiplinerte arbeidere.

august 2006

Ariel Sharons veikart

Byggingen av en mur mellom Israel og Vestbredden skal angivelig beskytte israelerne mot palestinske selvmordsaktivister. Prosjektet er snarere en utvidelse av den israelske statens okkupasjon av palestinske områder. Muren befinner seg flere kilometer inne på selve Vestbredden, og har fratatt mange palestinere deres hjem.

juli 2003