Et hav av ferskvann

Verdens første samarbeidsavtale om en underjordisk vannåre, ble undertegnet i 2010. Avtalen fastslår at hvert land har suveren territorial kontroll over sin del av akviferen Guaraní. Men avtalen har skapt spenninger over hele det politiske spekteret i Paraguay.

Paraguays blå gull

Paraguay sitter på en verdifull ressurs: vann. Men de enorme underjordiske reservoarene er truet av overforbruk, forurensning og griske flaskevannprodusenter.