Et hav av ferskvann

Verdens første samarbeidsavtale om en underjordisk vannåre, ble undertegnet i 2010. Avtalen fastslår at hvert land har suveren territorial kontroll over sin del av akviferen Guaraní. Men avtalen har skapt spenninger over hele det politiske spekteret i Paraguay.

Akviferen Guaraní regnes som et av verdens tre største underjordiske vannreservoarer i både areal (1,2 millioner km2, like stort som Frankrike, Spania og Portugal til sammen), mengden tilgjengelig vann (55 000 km3) og framfor alt den årlige etterfyllingskapasiteten anslått til 160 km3.

Grunnvannsforekomsten er fordelt på fire land: Brasil (840 000 km2), Argentina (225 000), Paraguay (71 700) og Uruguay (58 500). I likhet med mange andre ressurser som er fordelt på flere land, er det strid om hvem som eier Guaraní og hvordan akviferen skal forvaltes. Åtte år etter undertegningen av en firepartsavtale er problemet fremdeles uløst. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Demagogfabrikken

Neste sak

Det ensomme Russland

Mer Paraguay

Paraguays blå gull

Paraguay sitter på en verdifull ressurs: vann. Men de enorme underjordiske reservoarene er truet av overforbruk,

0 kr 0