Raphaël Kempf

Dommen fra maskinen

Bør en siktet varetektsfengsles? Hvilken straff bør en lovbryter få? I over ti år har amerikansk rettsvesen brukt algoritmer til å ta slike beslutninger. Offisielt blir det gjort for å redusere bruken av kausjon. Men metoden skaper splid om grunnleggende rettsprinsipper.

januar 2024

Global indignasjon

Mens en fjerdedel av spanjolene i yrkesaktiv alder er arbeidsledige, tok flere tusen spanjoler til gatene 15. mai for å feire ettårsdagen til indignados-bevegelsen. Hvem er disse demonstrantene som i Spania, England, USA og Chile hever stemmen mot et urettferdig system?

juni 2012

Deklasserte fra London til Santiago

Dagens unge fra middelklassen ser sitt håp om en bedre framtid knuses av arbeidsledighet og en sosial mobilitet som bare går nedover. Sinnet i okkuperingsbevegelsene verden over gjenspeiler et ubehag over en politisk orden som unndrar seg borgernes kontroll og et oligarki som stikker av med samfunnets verdier.

mai 2012

«Revolusjonen har bare så vidt begynt»

«Det er nok nå, det holder! Vi kan ikke feire i all evighet! Landet må bygges, vi må arbeide!» Bak rattet i bilen sin, noen skritt fra Tahrir-plassen i Kairo, skjeller Mohammed Farid Saad på folk som myldrer i gata og hindrer ham i å komme videre. De er i ferd med å avslutte en lang festnatt, de synger og hamrer løs på ulike, mer eller mindre improviserte, instrumenter. Denne tidlige lørdagsmorgenen 12. februar våkner Egypt etter en tretti år lang natt. Hosni Mubarak dro til Sharm el-Sheikh dagen før. Makten er overdratt til hærens øverste råd. Demonstrantenes viktigste krav er innfridd: Mubarak er vekk. Revolusjonen ser ut til å være over.

mars 2011