Dommen fra maskinen

Bør en siktet varetektsfengsles? Hvilken straff bør en lovbryter få? I over ti år har amerikansk rettsvesen brukt algoritmer til å ta slike beslutninger. Offisielt blir det gjort for å redusere bruken av kausjon. Men metoden skaper splid om grunnleggende rettsprinsipper.

januar 2024
Flere amerikanske delstater har innført algoritmer for å bistå dommerne. Stoler dommerne for mye på datamaskinene? Illustrasjon: Shutterstock.

Etter rundt ti minutter med diskusjon utbryter professor Richard Berk: «Algoritmen min er mer rettferdig og nøyaktig enn de fleste dommere!» Han har allerede gjentatt dette to ganger og passer på at jeg noterer det ned. «Dr. Berk» er professor emeritus i kriminologi og statistikk ved University of Pennsylvania. I snart tjue år har han arbeidet med å utforme matematiske formler som kan hjelpe dommere og tilsynsførere med å ta beslutninger. «Enkelt forklart forutsier algoritmen min hvilke personer som er tilbøyelige til å begå alvorlig kriminalitet, og hvilke som ikke er det», sier han. «Så blir disse resultatene, sammen med annen informasjon, brukt til for eksempel å avgjøre hvordan dømte skal følges opp av friomsorgen.»

Berk forteller at algoritmen hans er basert på nesten 300 000 saker, som han har krysset med biografiske data (alder, kjønn, rulleblad) og observasjoner av atferden til individer i friomsorgen. Med disse dataene kan algoritmen, ifølge ham, forutsi et individs sannsynlige atferd: Vil vedkommende møte opp i retten? Begå nye lovbrudd? Friomsorgen i Philadelphia har vært en pioner her og bruker Berks algoritme til å vurdere farligheten til nesten alle lovbryterne de fører tilsyn med, for å tilpasse prøvetiden best mulig. Hva er resultatene over ti år etter at algoritmen ble tatt i bruk? (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal