Slow Food

Med en øko-gastronomisk holdning, forenes respekt for og studier av mat- og vinkultur, samt et forsvar for det biologiske mangfoldet innen jordbruks- og matvareprodukter. Bevegelsen arbeider for å redde lokale mattradisjoner, anerkjente produksjonsmetoder, samt utrydningstruede dyre- og plantearter.

september 2006

Den internasjonale non-profitt bevegelsen Slow Food ble grunnlagt i 1986 og har i dag 83 000 medlemmer. Bevegelsen har kontorer i Italia, Tyskland, Sveits, USA, Frankrike, Japan og Storbritannia (her nevnt i den rekkefølgen de ble etablert i) og medlemmene fordeler seg på 122 land.

Filosofien bak Slow Food går ut på å gi gleden over god mat dens rettmessige plass. Vi må lære å nyte det rike mangfoldet av matretter og smak, bli bevisste på de mange forskjellige produksjonsstedene og småskalaprodusentene, respektere årstidenes rytme og lokale tradisjoner. Man foreslår å knytte slik matglede og kravet om at alle har rett til å nyte godt av den, opp til en ny grad av ansvar. Slow Food har døpt denne holdningen øko-gastronomi. Her forenes respekt for og studier av mat- og vinkultur med støtte til alle de som virker for å forsvare det biologiske mangfoldet innen jordbruks- og matvareprodukter. Slow Food understreker behovet for «opplæring av evnen til å verdsette smak» som det beste forsvar mot dårlig matkvalitet og forfalskninger, og som korteste vei imot uniformisering av våre matvarer. Bevegelsen arbeider for å redde lokale mattradisjoner, anerkjente produksjonsmetoder, samt utrydningstruede dyre- og plantearter. Den støtter en ny jordbruksmodell som er mer skånsom og som forurenser mindre. Og som tar utgangspunkt i kunnskapene og erfaringen man har i det enkelte lokalsamfunn. Som er eneste mulige grunnlag for videre utvikling, også i klodens aller fattigste områder.

Derfor har Slow Food engasjert seg når det gjelder bevaring av matvarer, råvarer og dyrkings- og foredlingsmetoder som har gått i arv og bygget seg opp gjennom generasjoner. Videre har bevegelsen tatt til orde for forsvar av det biologiske mangfoldet, av så vel dyrkede som ville arter (www.slowfoodfoundation.com), samt av bevaring av spisesteder som i kraft av sine historiske, kunstneriske og sosiale verdier inngår som en del av våre kulturelle tradisjoner. Slow Food (www.slowfood.com) driver også forlagsvirksomhet, og står for arrangementer som Smaksmessen i Torino. Slow Food har også hatt ideen til å opprette et Universitet for gastronomisk vitenskap, som er det første i sitt slag, for å gi emnet akademisk tyngde (www.unisg.it). Dessuten er bevegelsen i ferd med å bli en leverandør av tjenester, i form av det nye verdensomspennende nettverket for bærekraftig matproduksjon, gjennom matfellesskapene som møtes på Terra Madre (www.terramadre2006.org).


I OKTOBER 2004, i samarbeid med Smaksmessen i Torino, ble den første Terra Madre (Moderjord) arrangert etter et initiativ fra en komité bestående av det italienske landbruks- og skogdriftdepartement, regionen Piemonte, Torino by og Slow Food. Kongressen er et internasjonalt møtested for produsenter og aktører innen jordbruks- og matvaresektoren fra hele verden som er representative for en ny og annerledes måte å oppfatte matvareproduksjon på. Som å ta hensyn til miljø og resurser, planetens økologiske balanse, samt produktenes kvalitet og rettmessige sosiale vilkår. Ved dette første Terra Madre-arrangementet deltok omlag 5000 delegater, fra 131 land fra hele verden. Her møttes 1250 matfellesskap, et konsept forstått på en ny måte, og som henspiller på den forlengede kjeden som begynner hos bøndene og går via foredling for å ende opp hos distributørene. Arrangementet fikk stor oppmerksomhet internasjonalt. Som et første direkte resultat opprettes det nå et verdensomspennende nettverk som knytter sammen bransjefolkene som ble kjent med hverandre i Torino.

Dette er et løst nettverk uten ideologisk tilhørighet, som skal virke som et kommunikasjonsinstrument. Gjennom nettverket kan fellesskapene utveksle informasjon, arrangere utveksling av erfaringer og opplæring, samt finne løsninger på felles problemer som kan nyttiggjøres i ulike sammenhenger.

Til årets arrangement har man i tillegg til disse matfellesskapene også invitert kokker og universitetsfolk fra hele verden. Kongressen holdes i Torino fra 26. til 30. oktober.

C.P.

oversatt av M.B.


(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal