Det ungarske opprøret

Budapestrevolusjonen var et radikalt og
egalitært revolusjonært prosjekt. Gjennom generalstreik, oppretting av
selvstendige råd og direkte demokrati, ble den radikale kampen gjenskapt.
Tidsskriftet Sosialisme ou Barbarie ga en original analyse av den ungarske
hendelsen

Budapest 23. oktober 1956: Pet...fi-klubben, en krets av ungarske
studenter og intellektuelle, organiserer en demonstrasjon for å vise
solidaritet med Polen. Demonstrasjonen heller bensin på bålet. Hvem er
opprørerne? Hvis man leser (den konservative) franske avisen Le Figaro
dreier det seg om aktivister som vil gjeninnføre et vestliginspirert
«demokrati»
i tråd med kapitalismens lover. Propagandaapparatet til det Franske
kommunistpartiet hevder egentlig ikke det motsatte, og ser på ildspåsetterne
i Budapestopprøret som kontrarevolusjonære. Stalinismens forbrytelser har
riktig nok allerede blitt offisielt erkjent, men blitt forklart av
karaktertrekkene til en ustabil personlighet. Pravda hadde uttalt at
«personkulten er en overfladisk svulst på det fullstendig friske
partiorganet». Proletariatet og revolusjonen forble ved makten, ikke bare i
Sovjetunionen, men i alle «folkedemokratiene». Hvordan kunne de da vende seg
mot seg selv i Ungarn?


I motsetning til disse analysene var tiskriftets Sosialisme ou
Barbaries (Sosialisme eller barbari) analyser svært originale. Dette
rådskommunistiske tidsskriftet var marginalt, men dets innflytelse ville bli
svært reell, for eksempel i mai 1968. Sosialisme ou Barbarie – «Kritisk
organ med kommunistisk grunnsyn» (tidsskriftets undertittel) – ble grunnlagt
i 1949 av to trotskistiske dissidenter, filosofene Claude Lefort og
Cornélius Castoriadis. Fra og med desember 1956 viet de tre numre til
belysning av den ungarske hendelsen gjennom beretninger fra øyenvitner,
appeller og slagord fra opprørere, studenter og arbeidere. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Sensasjon framfor sensitivitet

Neste sak

«Fjernkontroll for livet»

Mer Ungarn

I front mot Orbán

Orbán presenterer seg som folkets forsvarer overfor nyliberalismen, IMF og Verdensbanken, men har samtidig jobbet hardt for å svekke arbeidstakernes lovfestede rettigheter og marginalisere fagforeningene.

Frykten for å forsvinne

Siden 1980 har Ungarn mistet en million innbyggere på grunn av lave fødselstall og massiv utvandring. Det har gitt grobunn for storhetsfantasier og demagoger.

Laboratorium for det nye høyre

Arbeidet, familien, nasjonen og orden. Disse verdiene håper statsminister Viktor Orbán skal sikre ham støtte fra middelklassen, arbeidere og «de friske».

0 kr 0