Eksepsjonell brutalitet

I USA sitter 6,9 millioner mennesker i fengsel. De fleste innsatte i de militariserte fengslene er fattige, svarte eller spansktalende.

USAs økende krig mot terror, og landets mange militærbaser i utlandet, fører til at tilsynet med krigsfanger, «fiendtlige soldater» og sivile «sikkerhetstrusler» overlates til hæren og marinesoldater. Dette arbeidet utføres i stor grad av hærens reservesoldater. Mer enn 5000 voktere ved sivile fengsler har siden 2003 blitt utkalt til tjeneste i hæren, og ifølge US Department of Corrections, vil dette tallet stige til 9000.

Det foreligger ingen offisiell informasjon om hva disse fengselansattes arbeid helt konkret innebærer, men Mark S. Inch, direktøren ved Office of the Provost Marshal General, forteller at de fleste av dem som får ansvar for krigsfanger kommer fra nasjonalgarden. For disse blir det av avgjørende viktighet å kunne se en sammenheng mellom sitt sivile arbeid i fengselsvesenet og den oppgaven hun eller han nå er tiltrodd ved tilsynet av fiendtlige soldater i Afghanistan, på Cuba (Guantánamo) eller i Irak. Og sammenhengen er tydelig. Det var militærpolitiets 300. brigade, hovedsakeligbestående av fangevoktere ved fengselet i Michigan, som fikk ansvaret for organiseringen av Camp Delta i Guantánamo. Underoffiser John Vanatta, brigadens høyest graderte, er direktør for fengselet i Miami, Indiana og seksti andre profesjonelle fengselsansatte har administrativt ansvar og nøkkelstillinger i Guantánamo. Det amerikanske militærpolitiets 327. bataljon, der mange er fengselsbetjenter og polititjenestemenn fra Chicago, er ansvarlig for organiseringen av fengslene i Afghanistan. Og det var militærpolitiets beryktede 800. brigade som fikk i oppdrag å organisere omstruktureringen av fengselssystemet i Irak, ansette voktere og stå for driften av fengslene der fiendtlige soldater og krigsfanger blir holdt. Kaptein Michael McIntyre og underoffiser Don Bowen, to av de ansvarlige i Irak, kommer fra Terre Haute-fengselet, Indiana. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0