Den uhyggelige fornemmelsen

Meret Oppenheims arbeider er fra begynnelse til slutt et performativt prosjekt preget av overskridelse mellom kunst og liv, handling og iscenesettelse. Gjenbruk av egne verk er karakteristisk for hennes arbeid. Hun tømmer verket for autoritet og ironiserer over historien som hefter ved det.

januar 2007

Meret Oppenheim (1913–1985) er kvinnen bak et av modernismens hovedverk Le Déjeuner en fourrure/Frokost i pels (1936). Den legendariske pelskoppen har blitt stående som emblem, ikke bare på Oppenheims produksjon i seg selv men også på en av modernismens viktigste bevegelser, surrealismen, som Oppenheim var en del av på 30-tallet. I sin samtid gjorde pelskoppen Oppenheim berømt over natten. Den ble utstilt på André Bretons utstilling Exposition surréaliste d'objects i Paris i 1936 og umiddelbart innkjøpt av Museum of Modern Art i New York – sannsynligvis 1900-tallets viktigste samling moderne kunst.

Oppenheims historie er blant modernismens mest komplekse. Med et marginalt ståsted som kvinnelig kunstner i en borgerlig kultur og et patriarkalsk avant-gardistisk miljø, skriver hun seg samtidig fundamentalt inn i det etablerte modernistiske narrativet med Le Déjeuner en fourrure. Hun sto på utsiden og innsiden samtidig. Hun sto på utsiden da hun som 20-åring reiste til Paris og ble del av surrealismens sene fase, allerede etablert avAndré Breton og hans miljø. På samme tid skrev hun seg helt i begynnelsen av sin karriere – hodestups, over natten – inn i kunsthistorien med et verk forstått som selve innbegrepet på surrealistisk teori. Ja, selve personifiseringen av det fetisjistiske surrealistiske objektet der hverdagsgjenstander brukes på en uventet og subversiv måte som uttrykk for det underbevisste og irrasjonelle. For undertrykte lengsler og erotisk begjær. En lesning opp mot tankemodeller Oppenheim selv ikke hadde lagt føringene for, og som skal ha ledet henne ut i en langvarig krise. Hele Oppenheims videre produksjon synes også da å inntreffe på tross av dette signaturverket. Resepsjonen er nettopp preget av ett stadig tilbakevendende punkt: Le Déjeuner en fourrure, den raske berømmelsen som fulgte med verket og rollen koppen spilte for Oppenheims videre karriere. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal