/

Russland på vei mot avfolking

Få fødsler, store dødstall, innvandrerfiendtlighet. Russlands demografiske resesjon ble på ny bekreftet i folketellingen i 2010. Er Russland i ferd med å avfolkes?

Du trenger ikke å dra til utilgjengelige områder med ekstremt klima for å observere Russlands demografiske krise. Noen timer fra Moskva ligger regionen Tver (kalt Kalinin i 1931–1990). Her ble det registrert to dødsfall for hver fødsel på 2000-tallet. Ifølge de første resultatene fra folketellingen høsten 2010 bor det nå ikke mer enn 1,32 millioner her. På tjue år har regionen mistet 18 prosent av befolkningen sin, mer enn 300 000 innbyggere.

I regiontoget mot Moskva tilbys vi støtt og stadig kjøkkenutstyr fra enslige eldre kvinner som forsøker å spe på en sparsommelig pensjon. På den frosne Volga har mange fiskere boret hull i isen – og de trosser ikke kulden for å holde liv i tradisjonene. De harmoniske fargene på trehusene i landsbyene står i skarp kontrast til den nakne betongen som omringer hovedstaden. Men flesteparten av trehusene har blitt forlatt forlengst. «Halvparten av de 9500 landsbyene i regionen har mindre enn ti faste innbyggere,» forteller geografen Anna Tsjukina. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Den tredje gullalderen

Neste sak

En overbefolket planet?

Mer Demografi

Derfor blir du aldri kinesisk

Dobbelt statsborgerskap var tidligere suspekt, for hvor lå borgernes lojalitet, særlig i krisetider? Nå hylles dobbelt statsborgerskap i mange land for sin positive innvirkning på internasjonale relasjoner. Men holdningene til og regelverkene for nasjonalisering er fortsatt svært ulike.

Tysk eldreeksport

Når befolkningen eldes og helsevesenet svikter, tyr tyske familier til utlandet. Thailand og Øst-Europa tilbyr pleie døgnet rundt og verdig omsorg til halve prisen av overbemannede tyske aldershjem.

En fet planet

Ifølge en utbredt fordom, som velvillig spres av næringsmiddelindustrien, er overvektige selv ansvarlige for sin tilstand, og for den manglende evnen til å kontrollere sine lyster. Denne fordommen skjuler årsakene til et fenomen som er i ferd med å globaliseres.

Falske påstander om verdens befolkning

Epidemier, kriger, politisk kaos og kulturelle praksiser innvirker på et lands demografi. Den russiske befolkningen som allerede hadde begynt å skrumpe før Sovjetunionens fall, ble enda mer redusert av «sjokkterapien» på 90-tallet. Kinas økonomi har nytt godt av en «demografisk bonus», men snart vil befolkningen også der eldes, i likhet med de fleste andre land på kloden. Aldrende befolkning og ikke overbefolkning vil bli det 21. århundrets dominerende demografiske tendens.

En overbefolket planet?

Er vi for mange? Bør fødselsraten styres ut fra gitte mål? Seleksjon før fødselen? Oppfordre til fødsler uansett hvem foreldrene er og uansett deres evne til å oppdra barna? Har mennesket rett til å blande seg inn i naturens gang? Dette er spørsmål som har blitt stilt siden de organiserte statenes morgen.

0 kr 0