Verken bøker eller lesing

De offentlige bibliotekene ble lenge ansett som verdifulle steder for folkeopplysning. I dag skal de heller være sosiale møteplasser for «brukere». I Frankrike pågår debatten om bibliotekenes rolle etter at Emmanuel Macron lovet reform i valgkampen.

Dokumentarfilmskaperen Frederick Wiseman hadde tidligere i år premiere på filmen Ex Libris om New York Public Library, som har mer enn 90 biblioteker spredt over hele New York, fra 5th Avenue til Bronx. Filmen siterer Toni Morrison, nobelprisvinner i litteratur, som sier at bibliotekene «er pilarene i vårt demokrati». Her vises den amerikanske institusjonen som et sted for folkeopplysning, men i tillegg til bøker, filmer og musikk finnes det også dansekurs, forestillinger, seminarer og alle slags tjenester, som hjelp til integrering, arbeidssøking eller å starte en bedrift. New York-biblioteket legger stor vekt på å hjelpe minoriteter med skolearbeid og lese- og skriveopplæring, og har samtalegrupper for etniske minoriteter, handikappede og LHBT. Disse aktivitetene er viktige for finansieringen. De amerikanske bibliotekene får ikke midler fra det offentlige, dermed er de avhengige av pengegaver fra private, og konkurransen mellom kulturinstitusjonene er intens.

Det er enorme forskjeller mellom det amerikanske systemet og de vesteuropeiske, men i begge tilfellene er det fortsatt et politisk spørsmål hvilke oppgaver bibliotekene skal prioritere. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Filmens hovedstad

Neste sak

Ingen bærekraftig løsning alene

Mer Samfunnsvitenskap

Hvem tjener samfunnsforskerne?

I dag møter man sjelden samfunnsvitenskapelige eller humanistiske forskere som vil etablere forbindelser mellom tanke og handling i perspektiver hinsides kapitalismen. Samfunnsforskernes rolle blir stadig tydeligere: de brukes til å legitimere det rådende samfunnsregimet.

Multiple moderniteter

Årets vinner av Holbergprisen, den israelske sosiolog og statsviter Shmuel N. Eisenstadt forteller her om sin mangeårige forskningsvirksomhet.

Disse overflødige menneskene

Zygmunt Bauman ble nylig 80 år. Vi snakker med den kjente sosiologen om unyttige menneskemasser, om det gode samfunn, om det postindustrielle, om moderne avfallsproduksjon, opprørene i Frankrike, om den flytende moderne situasjonen, og om religiøse ulikheter og Guds rolle.

0 kr 0