Utopisk, utenkelig eller uønsket?

Med finanskrise som supplement til de varslede miljøkatastrofene har vekstkritikk trengt inn i den politiske debatten, men kritikken følges ofte av vage kall om «grønn vekst» snarere enn reell vekstavvikling.