Miljø

Fransk skog i fare

Tre fjerdedeler av skogen i Frankrike er privateid og består ofte av plantede trær som hogges tidlig i livssyklusen. Gammelskog utgjør nå bare to–tre prosent av skogarealet. Men her finnes mangfoldet som kan gjøre skogen mer motstandsdyktig mot ekstremværet klimaendringene fører med seg.

mai 2024

Markens gjøde

Da det ble innført sanksjoner mot russiske leverandører, måtte gjødselgiganten Yara importere mer fosfat fra en annen okkupasjonsmakt. Hvorfor gjenvinner vi ikke heller vårt eget?

februar 2024

En ny type oljesøl

Når handelsskip forliser, trues det marine miljøet ikke lenger bare av oljesøl. Med stadig større og farligere last fører forlisene til flere typer forurensning, og blant de mest skadelige er plastforurensningen.

Bilde av kvinne bakfra med vannflaske på hodet.

Vann er ikke bare et fellesgode

De siste årenes oversvømmelser og tørke bærer bud om at store vannkonflikter vil utspille seg mellom landbruk, industri, borgere og stater etter hvert som den globale oppvarmingen øker. Forvaltningen av vannet ligger an til å bli vår tids store stridsspørsmål.

juni 2023
Bilde av glødende kull.

Ildens uregjerlige makt

Å forstå ildens gåter er blitt en akutt filosofisk utfordring, så vel som en øvelse i økologisk nødverge. Problemet med å kontrollere forbrenningen og energiforbruket berører selve kjernen i vårt vesen som mennesker – og det samme gjør drømmene om nye kraftkilder.

mai 2023
Bilde av sola med en fugle ved siden av.

Solar generøsitet

Fremfor at se energi som en begrænset ressource vi skal kæmpe om, bør vi se solens energi som en kilde til en ny politik for generøsitet, samarbejde og opfindsomhed, mener den russiske filosof Oksana Timofejeva i bogen Solar Politics.

februar 2023
Bilde av havbunn.

Et hav av muligheter

Friske verdenshav er blitt en drøm, men det er en drøm verdt å kjempe for, særlig i den globale opphetingens tid. Forskere og aktivister tar del i et kappløp for å trekke politiske lærdommer av industrisamfunnets akselererte plyndring av havet.

februar 2023

Planetariatet, foren dere!

Vil klimaendringene skape en ny klassebevissthet? Ja, mener den danske sosiologen Nikolaj Schultz, som i Notat om den nye økologiske klasse, skrevet sammen med den franske vitenskapssosiologen Bruno Latour, går inn for en ny miljøradikalisme.

november 2022

Forført av kjernekraft

Med langvarig tørke og stadig mer intense branner har California bestemt seg for å trappe opp kampen mot global oppvarming og satse på fornybar energi. Men er det klokt å samtidig legge ned Diablo, delstatens siste kjernekraftverk?

august 2022

Grønt verdidiplomati

Vil valgframgangen til Die Grünen og partiets deltakelse i den kommende regjeringen endre Tysklands utenrikspolitikk? Grønne partiers tidligere regjeringsdeltakelse i både Tyskland og Frankrike gir grunn til å tvile.

desember 2021

Den grønne prøvesteinen Grenoble

I 2014 ble Grenoble den første storbyen i Frankrike ledet av en miljøpolitiker. Éric Piolle vekket håp om en ny politisk tilnærming, men i en tid med kutt i statlige tilskudd og sentralisering, har løftene om bedre miljø og mer demokrati vist seg vanskelige å innfri.

desember 2021

Planetarisering av historien

Det finnes kanskje ingen planet B, men vet vi egentlig hva det betyr å bo på planet A? Der «det globale» på godt og ondt gir assosiasjoner til enhet og totalitet, finner en rekke tenkere en åpning mot mangfold i «det planetære».

juli 2021