Kategori

USA - page 5

USA

Illegitim krigsmakt?

Av /

Den amerikanske grunnloven er relativt tydelig på at presidentens mulighet til å gå til krig krever støtte i Kongressen. Men i store deler av etterkrigstiden har Kongressen hatt problemer med å tøyle presidentenes krigslyst.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

– Kriminaliserer protest

Av /

Terrorlovene i Vesten blir stadig mer drakoniske. Etter 11. september har det tilsynelatende blitt legitimt å tilsidesette sivile rettigheter i terrorbekjempelsens navn. Et nytt amerikansk lovforslag utvider nå med radikalt definisjonen av terrorisme. Sivil ulydighet og andre politisk uttrykk kan fra nå av bli straffet som terrorisme i USA.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Det amerikanske århundret

Av /

Det katastrofale utfallet av invasjonen og okkupasjonen av Irak rammer dypere enn USAs nederlag i Vietnam gjorde for 30 år siden. Tegnene på hegemonisk tilbakegang er synlige overalt. Og flernasjonale meningsmålinger viser en gjennomgående nedgang i USAs tiltrekningskraft. Det byråkratiske sikkerhetsmaskineriet som kun har som oppgave å produsere og reprodusere makt, er splittet. Irak skulle være videreføringen av den «konservative revolusjonen» som ble påbegynt etter Vietnam og Nixon-tiden. Eksperimentet i Irak skulle innlede det andre amerikanske århundret. Men nå ligger både eksperimentet og USAs utenrikspolitikk i ruiner. Er det amerikanske imperiets dager talte?

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Slik en amerikaner ser det

Av /

I USA pågår «krigen mot terror» for fullt. Etter 11. september har det omkommet 33 ganger så mange som i World Trade Center -- ikke som ofre for terrorisme, men av den enkle grunn at de ikke har sykeforsikring. Likevel blir vi amerikanere fortalt at vi må gi slipp på alt -- rettigheter, helsetjenester -- for å få «trygghet». Hvor finner vi motstand mot slikt? Den politiske venstresiden kan lære mye av satirikere som Michael Moore og ironiske parodister som Bill Maher, Al Franken og Jon Stewart. For eksempel gjør Stewarts Daily Show «underholdningsnyhetene» hysteriske morsomme, og Bush-administrasjonens aggresjon avkles der den ofte anklager andre for å planlegge nøyaktig det den allerede holder på med. Den humoristiske kritikken er kanskje USAs skarpeste.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

USAs universiteter før og nå

Av og /

Universitetene i USA har spilt en sentral rolle i landets økonomiske og sosiale utvikling. Men denne samfunnsmessige funksjonen er nå i ferd med å innsnevres. Som følge av kutt i offentlige midler må universitetene i stadig større grad fri til næringslivet og øke skolepengene for å finne midler. I løpet av de siste årene har større deler av middelklassens barn bli presset ut av de utdanningsmarkedet. Uheldigvis er de politiske institusjonene i Europa i ferd med å innføre de heller mangelfulle elementene fra USAs universitetssystem gjennom Bologna-prosessen.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Hvor har det blitt av fredsbevegelsen?

Av og /

I 1968 var det massive antikrigsdemonstrasjoner over hele USA. Motstanden mot Vietnamkrigen samlet epokens progressive krefter. Irakkrigen har på ingen måte hatt samme virkning. Selv om konflikten blir mer upopulær for hver dag som går, har det ikke oppstått fredsbevegelser som på 60-tallet og tidlig på 70-tallet, eller som i kampen mot Reagans kriger i Sentral-Amerika på slutten av 80-tallet. Det finnes hundrevis av overlappende «venstreorganisasjoner» i USA. De siste fire årene har krigens grusomme nytteløshet og ødeleggelseskraft vist sitt sanne ansikt. Men fredsbevegelsen har bare blitt svakere. Hva har skjedd med venstresiden i USA?

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Besatt av mangfold

Av og /

Fokuset på mangfold og positiv diskriminering er med på å sikre at det amerikanske klassesamfunnet ikke blir utfordret. Man glemmer den viktigste kilden til diskriminering: økonomien.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

«Venstretyrannenes venn»

Av og /

Tidligere amerikansk president Jimmy Carter har begått den utilgivelige handling. Han har skrevet bok om Palestina-konflikten. Dette har medført en mediestorm i USA, og beskyldningene om antisemittisme hagler. Carter påpeker i boken at situasjonen i de palestinske områdene kan utvikle seg i retning av et apartheidregime. Han kritiserer både USA og Israel for å ikke ta hensyn til palestinernes lidelser og menneskerettighetsbruddene på Vestbredden og Gazastripen. Han påpeker at så lenge undertrykkelsen av palestinerne fortsetter, vil terrorangrepene holde fram. Carters analyser av konflikten er relativt nøkterne. Men det virker ikke som det politiske klimaet i USA er rede for en debatt om Palestina-konflikten.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

NED – CIAs diskrete arvtaker

Av og /

CIA's «skitne» kriger har siden 1950-tallet vært et uavklart og omstridt tema. Selv i USA har avsløringer av CIAs komplotter og kriminelle handlinger til tider ført til større skandaler. CIAs dårlige rykte var medvirkende til at Reagen i 1983 opprettet Det nasjonale demokratifondet (National Endowment for Democracy). Dermed fikk Washington et mindre iøynefallende og ikke minst, et mindre kontroversielt organ enn CIA. Fondet presenterer seg som en stiftelse for demokrati, men har samme mål som CIA: Å destabilisere fiendtligsinnede regjeringer gjennom finansiering av lokale opposisjonsgrupper.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Et imperium på retur

Av og /

USA er i dag ikke bare verdens største debitor. Vi har også sløst bort mye av sin politiske kapital. Amerikanske organisasjoner har vært med på å skape en fiendtlig og forbitret atmosfære i store deler av verden. Mellom Vietnamkrigen og 11. September har vår amerikanske venstreside og våre protestbevegelser mistet størsteparten av vår lidenskapelighet og energi. Offentligheten har vært passiv i forhold til Irak-krigen fra begynnelsen av. Og demokratene har ingen enhetlig alternativ plan. Er det allerede på grunn av nostalgi, at mange europeere i dag besøker New York og byens utrykk for det tidligere moderne samfunnet?

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Samvittighetsfange i USA

Av /

Norsk dokumentarfilm kan også hevde seg i forhold til å skildre politisk saker av global betydning. I filmen USA mot Al-Arian ser vi at juryen finner Al-Arian ikke skyldig på alle tiltalepunkter, men dommeren dømte likevel fengselsstraff og utvisning. Beviser ikke er så viktig hvis en skal bekjempe terror? Dokumentaren vises på kino i Norge i februar.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

«Vinneren tar alt»

Av og /

Før det amerikanske midtperiode-valget den 7. november vil de to største partiene ha brukt 500 millioner dollar på kampanjer. «Mikro-målretting» er et av de nye verktøyene for via statistikk å plukke ut typiske velgere, og påvirke dem med propaganda.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

11. september og Hollywood

Av /

Amerikansk filmproduksjon gir et fasettert bilde av situasjonen etter 11. September. Noen støtter unntakspolitikken, andre er mer kritiske. Hollywoods styrke ligger i dets evne til å ta opp i seg tilsynelatende motstridende diskurser, og likevel samle publikum foran lerretet. Flight 93 hører til Hollywoods «revisjonistiske» fløy, som på kvasi-dokumentarisk vis rekonstruerer historiske hendelser man vet svært lite om. Jarhead viser en maskulinitet i krise på slagmarkene til en krig «som ikke har funnet sted». Filmene om superhelter har nok ingen plass for tvil og er derfor dagens politikks gode hjelpere Hollywood deltar altså med en slags «krigsinnsats» i kampen mot fienden.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

USAs nye holdning til Iran

Av /

Iran har en unektelig rett til å være opptatt av sin framtidige energiforsyning, og å satse på sivil atomenergi. På tross av mer enn 2000 inspeksjoner etter 2003, har Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ? som fikk den Nobels fredspris i Norge ? har aldri kunnet framskaffe et eneste bevis på at Den islamske republikken har hatt et militært atomprogram.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Anti-intellektualisme

Av og /

«Eliten» i USA omtales som nedlatende, sløsende, kunstig, feminin, manipulerende, mer intellektuell enn praktisk og avhengig av andres arbeid. Den stigmatiserte eliten er ikke særlig rik, men den er kultivert. En taus majoritet føler seg derfor tråkket på av embetsmenns, dommeres, eksperters beslutninger, og av de intellektuelles hovmod.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Når man ignorerer CIA

Av og /

Både under Vietnam-krigen og krigen i Irak ble publikum mobilisert med kyniske forfalskninger. Bush-regjeringen forvrengte bevisst etterretningsinformasjon. Advarsler om kaotiske forhold i et Irak etter Saddam, ble ignorert.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Outsidere på innsiden av USA

Av /

Tegneserier. Selvransakelse, humor og konspirasjoner fyller rutene når amerikanske serieskapere drøfter sin nasjonale identitet i boken Roadstrips. De fleste er outsidere som sliter med å forankre seg i den amerikanske kulturen og myndighetenes politikk, men bidragene har samtidig en interessant tvetydighet.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Evig revolusjon

Av /

Frigjøringsmarkedsføringen på 90-tallet var vellykket fordi den utga seg for å være et kritisk opprør mot forbrukersamfunnet.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

«Amerikansk gress»

Av /

I august 2000 lanserte USA «Plan Colombia» for å fjerne kokainproduksjonen i landet med massiv sprøyting av plantevernmidler. Planen minner om «Agent Orange» i Vietnam, som fortsatt skaper store lidelser for den vietnamesiske befolkningen.

USA

Verdens største bedrift

Av og /

Wal-Marts omsetning i fjor på over 2100 milliarder kroner og 1 300 000 ansatte gjør det til verdens største konsern. Allerede i 2001 var omsetningen til Wal-Mart større enn bruttonasjonalproduktet til de fleste land, deriblant Sverige ? IKEAs hjemland. Wal-Marts hær av 7 100 giganttrailere er på farten døgnet rundt til 5000 kjøpesentre på kloden. I gjennomsnitt er prisene 14 prosent lavere enn hos konkurrentene. Men til hvilken pris? Og skjuler det seg ikke en utbytting av 3.verdens leverandører bak «de laveste prisene på markedet»? Kundenes innbitte streben etter å spare penger bidrar til å gjøre arbeidstakerne fattigere ? også kundene selv. Wal-Mart presser stadig ned lønningene. Slike hurtig voksende allianser mellom kjøpesenter og kunder sprer seg nå over hele verden.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Når alle illusjoner drukner

Av og /

Ingen katastrofe i USAs historie har blitt så nøyaktig forutsett som flommen etter orkanen Katrina i New Orleans. Forskere advarte om tilnærmet utslettelse av byen ved en kraftig orkan, men Bush-administrasjonen avslo å bygge mer flomvern. Det føderale direktoratet for krisehåndtering (FEMA) ble dominert av et monomant fokus på terrorisme. Og selv om Bush hevdet at «stormen ikke diskriminerte», var alle sider ved katastrofen preget av klasse og rase. Nå vil republikanerne gjøre ruinene etter stormen om til en kapitalistisk utopi. Målet ser også ut til å være at New Orleans blir en fornøyelsespark for turister, der kronisk fattigdom gjemmes bort i sumper, campingvognparker og fengsler utenfor bygrensen.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

USAs nye verdensorden

Av /

Clinton-administrasjonens sammensetning og politikk gjenspeilte i alle fall delvis interessene til en liten, men innflytelsesrike kosmopolittisk klasse. Høyreeliten som sitter med makten i dag, er derimot forankret i det militærindustrielle kompleks, det vil si den mest nasjonalistiske sektoren i USAs politiske økonomi. Condoleezza Rice gjorde klart før valget i 2000 at de ønsket å rive ned det liberale paradigmet ved å gå vekk fra 90-tallets famlende internasjonalisme til fordel for nasjonalisme, maktpolitikk og krig. Globaliseringsprosessen på slutten av det 20. århundret ser ut til å nærme seg slutten som nyliberalt paradigme. Symptomene er mange

Reservert for abonnenter. Logg inn.

USA

Traumatiske gentagelser – fra Vietnam til Irak

Av /

Hvad har Vietnam-krigen og den nuværende krig mod terror at gøre med hinanden? Umiddelbart tilhører krigene to forskellige perioder i amerikansk udenrigspolitik, men i dette interview trækker professor Cathy Caruth, en af den moderne traumeteoris mest fremtrædende tænkere, nye linier mellem Vietnam-krigen og krigen mod terror.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

0 kr 0
Gå til Toppen