Hvilket Europa vil vi ha?

Avstemningen i Frankrike er et monument over den politiske elites manglende evne til å artikulere, oversette til en politisk visjon, folkets lengsler og misnøye. Nei-et er et uttrykk for håp om at politikken fortsatt er levende og mulig. For vil vi leve i en verden hvor det eneste valget er mellom den amerikanske sivilisasjonen og den fremvoksende autoritært kapitalistiske kinesiske? Hvis svaret er nei, er Europa det eneste alternativet.

Avstemningen i Frankrike er et monument over den politiske elites manglende evne til å artikulere, oversette til en politisk visjon, folkets lengsler og misnøye. Nei-et er et uttrykk for håp om at politikken fortsatt er levende og mulig. For vil vi leve i en verden hvor det eneste valget er mellom den amerikanske sivilisasjonen og den fremvoksende autoritært kapitalistiske kinesiske? Hvis svaret er nei, er Europa det eneste alternativet.

Amish-samfunnene praktiserer institusjonen rumspringa (fra det tyske «herumspringen», å hoppe rundt): Når de er 17 år gamle blir barna deres (som hittil har vært underlagt streng familiedisiplin) satt fri, og får lov til, og blir til og med oppfordret til, å dra ut for å lære om og oppleve skikkene i den «engelske» verdenen rundt dem – de kjører biler, hører på popmusikk, ser på TV, begynner med drikking, dop, vill sex… Etter noen år blir det forventet at de tar en avgjørelse: Vil de bli medlemmer av Amish-samfunnet, eller vil de forlate det og bli vanlige amerikanske borgere?

Dette er på ingen måte en tolerant løsning som gir ungdommene et virkelig fritt valg, en sjanse til å bestemme seg på bakgrunn av fullstendig viten og erfaring om begge valgalternativene. Det er en ordning som er tendensiøs på en svært brutal måte, og et valg som i aller høyeste grad er falsk. Når Amish-ungdommene plutselig og uforberedt blir kastet inn i den utenforliggende «engelske» verdenen, etter lange år med disiplin og fantasier om de overskridende, forbudte gledene den tilbyr, kan de selvsagt ikke annet enn å hengi seg til ekstrem transgressiv adferd, «prøve alt», og vie seg totalt til et liv bestående av sex, dop og alkohol. Og siden de mangler ethvert begrep om begrensning eller beherskelse i et slikt liv, slår en slik valgfrihet ubønnhørlig tilbake og skaper en nagende angst. Det er derfor trygt å anta at de, etter noen år, vil returnere til isolasjonen i sitt eget samfunn. Ikke så rart at 90 % av ungdommene gjør akkurat det. (…)

Default thumbnail
Forrige sak

I sivilisasjonens navn

Default thumbnail
Neste sak

«Plan B»

Andre saker om EU

Nytteløs Brexit

EUs knefall for USA er ingen overdrivelse. Det viser de europeiske regjeringenes reaksjon på USA «fredsplanen»

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.