Norsk våpenhandel med Israel

Norge selger store mengder krigsmateriell til USA, England og Tyskland, men holder seg samtidig for god til å eksportere våpen til Israel. Utenriksdepartementet ga i 2003 avslag på utførselslisens for krigsmateriell til Israel. Men det gis ingen årlig gjennomgang av hvem vi kjøper hva slags krigsmateriell fra. Det viser seg at Norge i de senere år paradoksalt nok har importert krigsmateriell nettopp fra Israel.

Både Kirkens Nødhjelp, Fredsorganisasjonene og Amnesty International har kampanjer for strengere kontroll med norsk våpeneksport. Det er særlig sluttbruken av norske våpen som problematiseres. Mye spalteplass i riksavisene og sendetid er blitt viet til kravene om obligatoriske sluttbrukererklæringer ved norsk våpeneksport og merking av norskproduserte våpen. Som så mange ganger tidligere når disse problemstillingene løftes fram har den påfølgende debatten vist at temaet i høyeste grad handler om norsk sikkerhetspolitikk. I tradisjonell forstand dreier sikkerhetspolitikken seg om de forsvarspolitiske og utenrikspolitiske virkemidler man kan bruke for å hevde nasjonal suverenitet og handlefrihet. De viktigste konfliktlinjene i den pågående debatten om norsk våpeneksport handler om Norges forhold til USA, NATO og våre nære alliertes krigføring i Afghanistan og Irak.

Norsk handel med varer som kan ha en militærstrategisk nytte for mottakeren underlegges i dag norsk eksportkontroll. Her legges sikkerhetspolitiske vurderinger til grunn for hvem som kan kjøpe hva fra Norge. Man burde kunne argumentere for at all handel med strategiske varer (varer som er underlagt eksportkontroll) er et sikkerhetspolitisk anliggende, selv om handelen selvsagt også styres av økonomi, næringspolitikk, sysselsettings og distriktspolitikk. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal