USA som rasistisk forbilde

Veggen bak Hitlers skrivebord, i hans private kontor, var dekorert med et stort bilde av amerikaneren Henry Ford. Bilmagnaten Fords bok The International Jew ekstremt brutal antisemittisme. Hitlers Mein Kampf er full av ideer og direkte sitater fra boken. Både Joseph Goebbels og Alfred Rosenberg nevnte boken som en viktig kilde til Det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderpartis ideologi. De amerikanske eugenikernes oppslutning om de fleste av nazistenes rasepolitiske tiltak, bidro vitenskapelig til å legitimere Hitlers rasiststat. Jødeforfølgelsene har blitt sammenliknet med behandlingen av afroamerikanerne i USA.

Noen, som Daniel Goldhagen, mener at nazismen vokste ut av en antisemittisk perversitet med rent tysk opphav; andre, som Ernst Nolte (som åpenbart er i forsvarsmodus), snakker om «asiatisk» oppførsel, eller bolsjevikimitasjon. Det er kanskje på tide å spørre seg om ikke rasismen og antisemittismen snarere hadde sitt opphav i Vesten (slik Hannah Arendt så tidlig forsto1), og særlig i visse kretser i Nord-Amerika. Flere av Det tredje rikets grunnleggere har fortalt at en av deres favorittbøker var skrevet av en høyt verdsatt amerikaner: Henry Ford. I tillegg hadde amerikanske vitenskapelige doktriner og USAs rasistiske politiske og juridiske praksis nevneverdig innflytelse på rasistiske strømninger i Tyskland.

Denne amerikanske forbindelsen har sin opprinnelse i USAs lange tradisjon for juridisk rasefabrikasjon – en tradisjon som fascinerte nazibevegelsen helt fra begynnelsen av. Av historiske årsaker, blant annet deres sekellange slaveripraksis, var USA et nærmest unikt eksempel på en mektig nasjon som så tidlig, og på egen jord, hadde en rasistisk klassifisering som offisielt grunnlag for borgerskap. Selv om de var stadig skiftende, fungerte amerikanernes definisjoner av «hvithet» og «svarthet» som juridiske kategorier i tre århundrer. Allerede på 20-tallet misunte Adolf Hitler dem innvandringspolitikken deres, og lenge før nazismen gjorde seg gjeldende i Tyskland praktiserte flere stater tvangssterilisering… Alt dette utgjør et interessant grunnlag (selv om det selvfølgelig ikke er det eneste) for å forstå nazismens moderne kilder. For det var faktisk mange likheter mellom politisk praksis i Nazi-Tyskland og andre vestlige, demokratiske samfunn. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Default thumbnail
Forrige sak

De siste oljereservene

Default thumbnail
Neste sak

6 milliarder til film

Andre saker om Høyreekstremisme

Høyreside i endring

De siste tretti årene har Europas ytre høyre gjennomgått radikale forandringer. Nazisymbolene, antisemittismen og korporatismen er

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.