Samfunnsvitenskap

Hvem tjener samfunnsforskerne?

I dag møter man sjelden samfunnsvitenskapelige eller humanistiske forskere som vil etablere forbindelser mellom tanke og handling i perspektiver hinsides kapitalismen. Samfunnsforskernes rolle blir stadig tydeligere: de brukes til å legitimere det rådende samfunnsregimet.

Posted on

«Siden demokratiet i dag er vår eneste forventningshorisont, er det på sin plass å trekke konklusjonene av dette,» uttaler historikeren Gérard Noiriel.[ref]Gérard Noiriel, Penser avec, penser contre: Itinéraire d'un historien (Tenke med, tenke mot: en historikers reiserute), Belin, Paris, 2003.[/ref] Han kunne likevel gjort det klart at det er «markedsdemokratiet» det dreier seg om, for å bruke den sedvanlige selvmotsigende formuleringen. Uansett er den første konklusjonen hans å bryte med tilhengerne av den radikale samfunnskritikken, ettersom disse er «drevet av håpet om at bruddet de ønsket å innføre i kunnskapens orden også skulle snu opp ned på verdensordenen».[ref]Se over.[/ref] På det samfunnsvitenskapelige området har dette imidlertid skjedd for lenge siden. Fra begynnelsen av 80-tallet – om ikke allerede fra slutten av tiåret før, altså lenge før Berlinmurens fall – ble det en sjeldenhet å treffe på forskere innen fag der man på en eller annen måte skulle redegjøre for utviklingen i verden, som fremdeles ville etablere en forbindelse mellom tanke og handling i perspektiver hinsides kapitalismen.

« [...] at det som ligger til hinder for forståelsen, kanskje særlig når det gjelder sosiale fenomener, ikke så mye er evnen til å forstå som viljen til å forstå, som Wittgenstein bemerker.»
Pierre Bourdieu[ref]Pierre Bourdieu, Meditasjoner: méditations pascaliennes, oversatt til norsk av Annick Prieur og Erik Ringen, Pax Forlag, Oslo, 1999.[/ref] (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver