Vendepunkt for Chavez?

Med knapp margin stemte venezuelanerne mot Chávez grunnlovsreform. Opposisjonen førte en nådeløs kampanje, med påstander som sto stikk imot hva Chávez hevdet at reformen innebar. Men Chávez klarte ikke å mobilisere i egen rekker. Grunnlovsendring ble oppfattes som unødvendig av mange hjemmesittende Chávez-tilhengere. Er Chávez i ferd med å miste støtten i folket?

Endring av grunnloven var nødvendig for overgangen til det 21. århundres sosialisme, erklærte Hugo Chávez da han ble gjenvalgt som Venezuelas president i desember 2006. Reformforslaget – som opprinnelig dreide seg om 33 paragrafer – ble endelig offentliggjort 15. august 2007, etter lange møter for lukkede dører og et utall utredninger. Dermed ble hele det venezuelanske samfunnet, med unntak av de mest ihuga Chávez-tilhengerne, kastet ut i tvil og forvirring. Skepsisen økte ytterligere da nasjonalforsamlingen, som kan endre men må slutte seg til presidentens forslag, la til 36 tilleggsendringer.

Til slutt tok de planlagte lovendringsforslagene for seg 69 av grunnlovens 350 paragrafer og dekket fire hovedemner: Konsolideringen av deltakerdemokratiet, den sosiale integreringen, støtten til de «ikke ny-liberalistiske» formene for økonomisk utvikling, og styrkingen av sentralregjeringens myndighet. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Mellom kaos og et minimum av anstendighet

Neste sak

Kosmopolitiske veivalg

Mer Venezuela

Hva vil opposisjonen i Venezuela?

Den radikale delen av høyreopposisjonen har forsøkt å fjerne Hugo Chávez og etterfølgeren Nicolás Maduro med alle midler. Men har den noen politisk plan utover å reversere chavismen?

Presidenter og pyromane

De franske myndighetenes beslutning bryter regelen om at Frankrike anerkjenner stater, ikke regjeringer. Med beslutningen oppmuntrer Emmanuel Macron også USAs pyromane politikk.

Begge er verst

Det er et trist tegn på dagens leie tilstand at når vi blir konfrontert med et politisk alternativ og bedt om å velge side, selv bare den minst verste, påtvinger det seg ofte ett svar: «Men begge er verst!»

Venezuelas blindspor

Over to millioner innbyggere har forlatt kriserammede Venezuela. Krisen har nå antatt internasjonale dimensjoner med USAs sanksjoner. Det gjør det enda vanskeligere å løse problemene skapt av irrasjonell pengepolitikk, mener president Nicolás Maduros tidligere rådgiver.

0 kr 0