To hindringer på veien mot København

FNs klimakonferanse i København 7. til 18. desember vekker større bekymring enn håp. I opptakten til møtet har verdenssamfunnet havnet i et blindspor der klimaproblemet er redusert til et handelsspørsmål. Samtidig har de to desidert største forurenserne, Kina og USA, vist liten konkret vilje til å få på plass en avtale.

Det vil ikke bli en København-avtale i forlengelsen av Kyoto-protokollen. Det ble man klar over i lys av de siste forberedende møteneforan toppmøtet i København 7.–18. desember. Tre hendelser har gitt nådestøttet til håpet om en avtale: det faktum at den amerikanske klimaloven ikke vil bli behandlet tidsnok i Senatet, de tvetydige resultatene av EU-rådets møte om temaet 30. og 31. oktober og erklæringene etter G2-møtet mellom Kina og USA 16. og 17. november. Lederne for planetens to mest forurensende land ble enige om å jobbe for at København-konferansen skal lykkes, med ønske om at den ender med en avtale med «umiddelbar virkning», men de presiserte ikke hvordan de skulle bidra til det.En eventuell forpliktende avtale vil utvilsomt tas opp igjen … i 2012.

Denne situasjonen framstår som absurd med tanke på at bevisstheten om en «global miljøkrise» har nådd selv de sløveste sinnene. Aldri før har så mange tatt til orde for å begrense og – på lang sikt – fjerne to store hindringer: kommersialiseringen av planeten og USAs «historiske» utilgjengelighet for enhver internasjonal avtale som begrenser landets frihet og interesser. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0