Her er det noe bofors!

Svensk våpeneksport er mer enn firedoblet det siste tiåret. Dokumentarboka En hjälpande hand setter våpenaffærene på spissen, med en blanding av satirisk drama og fakta om det globale våpenmarkedet.

NÅR NOE ER muffens, har inderne et ordspråk: «There is something bofors in it». Nyordet «bofors» betyr skjult eller råttent. Det kom inn i språket etter avsløringene av Boforsskandalen på 1980-tallet, der den svenske våpenprodusenten Bofors ble knyttet til både våpensmugling og bestikkelser for å selge haubitser til India. Handelen hadde en verdi omkring åtte milliarder kroner, og skandalen førte som kjent til at Rajiv Gandhi mistet makten.

Bofors ble for ti år siden delt mellom svenske Saab Bofors Dynamics AB og britiskeide BAE Systems Bofors AB, men ifølge boka En hjälpande hand er det indiske adjektivet fortsatt beskrivende for virksomheten. Til tross for at det etter svensk lov i utgangspunktet er forbudt å produsere og selge våpen til andre land, er Sverige en av verdens største våpeneksportører. Den nye tegneseriedokumentaren mener det skyldes både slett myndighetskontroll og bransjens utspekulerte knep.

«Krigen mot terror» og de amerikanske invasjonene av Irak og Afghanistan har økt markedet. Statistikk fra Fredsforskningsinstituttet SIPRI i Stockholm, som refereres i boka, plasserer Sverige på åttende plass blant eksportørene av større våpensystem. Verdien av våpeneksporten er mer enn firedoblet siden 2001, totalt utgjorde den 12,7 mrd SEK i 2008.


EN HJÄLPANDE HAND er en hybriddokumentar, satt sammen av journalisten Fredrik Quistbergh og serieskaperne Fabian G...ranson og Lars Krantz. Boka er dels et fabulerende drama som setter våpenaffærene på spissen, dels faktasekvenser om de politiske, økonomiske og administrative sidene ved våpeneksporten.

Tegneserien handler om unge Zven Johansson, som mister jobben i et PR-byrå i Stockholm og må flytte hjem til moren og småbylivet. Arbeidsformidlingen har ikke noe å tilby ham, og han søker trøst på Systembolaget. På veien inn får han en løpeseddel mot våpeneksporten og «mordernes marked». Da bestemmer Zven seg: Krig og våpen er hans nye vei til rikdom. Han knytter kontakter og bløffer seg fram i bransjen med et nytt masseødeleggelsesvåpen. Historien kulminerer på en våpenmesse i India, verdens største våpenimportør.

Quistbergh, G...ranson og Krantz forteller i boka at de underveis har besøkt og samlet stoff på internasjonale våpenmesser, fabrikker og tilsynsmyndigheter. Serien gir da også på sitt karikerte vis et dystert innblikk i hvordan det globale våpenmarkedet fungerer.
G...ranson har med bøkene Gaskriget1 og Kirurgi2 etablert seg som Sveriges fremste tegneseriejournalist. I Gaskriget ga han en aktivistisk oppsummering av det tidlige 2000-tallet, der han som politisk backpacker besøker Farc-geriljaen i Colombia, demonstrerer mot Le Pen i Frankrike og føler tåregassgranatene i Buenos Aires og G...teborg. I Kirurgi var samfunnskommentaren mer indirekte og fabulerende, og i den nye boka går han videre i en friere satirisk retning. Samarbeidet med Lars Krantz har gitt en finere og mer slepen strek, med sterke sorte flater og presise skraveringer. Krantz imponerte som en stilsikker tegner i amerikansk skrekktradisjon med debutboka D...dvatten.3 I En hjälpande hand er materien mer virkelighetsnær, men kontrasten mellom den polerte streken og de groteske detaljene og uhumskhetene under overflaten er slående.

En hjälpande hand
er mer agitatorisk enn analytisk. Boka er utgitt av den radikale Arenagruppens forlag Atlas, og er et samarbeid med flere organisasjoner i den svenske fredsbevegelsen. Den erklærte agendaen er at svensk våpeneksport må opphøre, og på veien dit må regelverket og praktiseringen innskjerpes. Boka har konsise fakta og gode argumenter, og den politiserer våpenhandelen ved å påvise hvordan ministre som G...ran Persson og Maud Olofsson har hatt sentrale roller i salgsframstøtene.


SELVE TEGNESERIEN er ikke like overbevisende. Den enkle historien gir boka en lettlest ramme, men den er i overkant oppkonstruert. Opportunisten Zven Johansson og de andre figurene er så typetegnet at de er vanskelig å tro på, og historien drives fram av svært mange tilfeldigheter. Prosjektets overbevisningskraft hadde nok tjent på en mer realistisk tilnærming også i tegneserien. Det er noe som ikke stemmer når faktaartiklene er det mest interessante i en tegneseriebok.

En spørreundersøkelse fra november i fjor, gjengitt i boka, viser at 55 prosent mener Sverige ikke skal eksportere våpen. Hele 92 prosent mente at svenske våpen ikke skal selges til land med grove brudd på menneskerettighetene. I dag eksporteres svenske våpen blant annet til Saudi-Arabia, Pakistan og Thailand. G...ranson, Krantz og Quistbergh har altså allerede folkemeningen på sin side. Utfordringen for boka er mer å bidra til handling og politisk press. Polemikken deres har allerede hoppet ut av bokpermene. Til høsten blir boka teaterstykke, når Orionteatern setter opp den omreisende skoleforestillingen Från utanf...rskap till entrepren...r på 80 minuter. Selv om serien ikke er helt vellykket, er boka et av årets mest inspirerende nordiske tegneserieprosjekter.

© norsk LMD


Fotnoter:
1 Fabian G...ranson, Gaskriget, Ordfront F...rlag, Stockholm, 2006.

2 Fabian G...ranson, Kirurgi, Ordfront F...rlag, Stockholm, 2008.

3 Lars Krantz, D...dvatten, Kolik f...rlag, Stockholm/Malm..., 2009.

(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0