Russisk realkapitalisme

Hvordan bør historien om Russland siden 1991 skrives, som en historisk normalisering eller et sjokkterapeutisk nederlag?

Tjueårsjubileet for Berlinmurens fall utløste et skred av bøker om Østblokkens fall. Få forfattere har imidlertid forsøkt å forstå hvordan Russland har opplevd tiden som har gått siden Sovjetunionen ble splittet opp i 1991. I The Return forsøker Daniel Treisman å fylle noe av dette tomrommet med å kartlegge «Russlands ferd fra Gorbatsjov til Medvedev». Treisman er professor i statsvitenskap ved University of California, og er kanskje best kjent som medforfatter av artikkelen «A Normal Country» som vakte mye oppstyr i 2004. Her gikk de mot den vanlige oppfatningen om at det postsovjetiske Russland, med sin totalitære arv og tungrodde byråkrati, slet med en unik historisk byrde. Landet, hevdet de, sto i virkeligheten overfor de samme utviklingsproblemene som så mange andre middelinntektsland: korrupsjon, svake institusjoner, en vaklende økonomi. Overgangen etter kommunismens fall har altså bare vært en tilpasningsprosess, til land i samme kategori.

Det ideologiske bakteppet for denne analysen er tydelig: De liberale reformene på 90-tallet må ses på som en suksess, siden landet har fått den plassen det fortjener i den internasjonale økonomien. Treisman fortjener likevel ros for å se det hele fra en viss avstand, langt unna stereotypiene fra den kalde krigen og banale klisjeer om den russiske folkesjelen. I The Return har Treisman samme tilnærming og forsøker å gi et presist bilde av Russland slik det virkelig er, snarere enn slik vestlige forståsegpåere forestiller seg det. Han vakler litt mellom to tilsynelatende inkompatible oppfatninger: på den ene siden en nyliberal ideologi som forklarer alle problemer med landets nøling med å slutte opp om markedsliberalismen, og på den andre ideen om at alt som er galt i landet skyldes de brutale reformene. I kraft av Treismans posisjon som nøytral observatør – «noen ser det sånn, og andre slik, men sannheten ligger et sted midt imellom» – forsterker framstillingen likevel den gjengse oppfatning i Vesten. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Roserevolusjonen

Neste sak

Den gamle skopudser og flygtningebarnet

Mer Russland

Polarisering på russisk

Emosjonelle tirader eller rasjonelle argumenter? Statspropaganda eller offentlig opplysning? Det blir stadig flere politiske debattprogrammer på

0 kr 0