Norsk fiske i internasjonalt farvann

I 2010 tilsvarte den norske flåtens tonnasje en fjerdedel av hele EU-15s kombinerte tonnasje. Norskeide båter bedriver tjuvfiske langs hele den afrikanske kysten, men bytter navn og omregistreres så hyppig at norske myndigheter står maktesløse.

Mellom 2000 og 2010 reduserte EU-15 antall skip i fiskeflåten med 18 prosent og total tonnasje med 21 prosent, «for å bremse utarmingen av verdenshavene». Den gjennomsnittlige tonnasjen på fiskebåtene gikk ned med 4,6 prosent til 22,3 bruttotonn. I strid med myndighetenes uttalte mål fiskes det omtrent like mye fisk.

I samme periode klarte Norge å redusere antall skip i sin fiskeflåte med 51 prosent «for å effektivisere fiskeriet». Samtidig økte gjennomsnittstonnasjen per båt fra 30 bruttotonn i 2000 til 58 bruttotonn i 2010 (92,5 prosent), mens antall heltidsfiskere gikk ned med 27,6 prosent. I tråd med myndighetenes mål fiskes det omtrent like mye fisk. Flåtens totale tonnasje tilsvarte nærmere en fjerdedel av flåten til hele EU-15s kombinerte tonnasje. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Kampen om sørstatene

Neste sak

Mannen som mistet troen på Israel

Mer Norge

Vernet næring

Norges høyteknologiske oppdrettsnæring skaper få arbeidsplasser, men enorm profitt og store potensielle miljøproblemer.Teknisk sjef ved Lerøy,

Trollspeilet

Ibsens og Hamsuns, Nansens og Amundsens Norge, det gamle og fattige Norge eksisterer ikke lenger. Lerretet

Roserevolusjonen

Terroristen og massemorderen ønsket å sette i gang en borgerkrigsrevolusjon. Til svar fikk han en roserevolusjon.

Du skal regjere deg selv

Stortinget bruker stadig oftere høringer og revisjon som sentrale styringsinstrumenter, offentlig sektor skifter til «new public

0 kr 0