Forskjellen mellom Norge og Finland


I Finland kreves det av lærere på alle trinn at de har fem års universitetsutdanning. Lærerne nyter stor respekt i samfunnet, noe som har ført til høye krav for å komme inn på lærerutdanningen, og enda høyere krav for å få jobb som lærer. Dette har ført til et stort overskudd av lærere, men de er generelt høyt ettertraktet i det øvrige jobbmarkedet, så få går arbeidsledige. I Norge er det lærermangel og fire prosent av lærerstanden er ufaglærte.

De finske lærerne har også stor frihet til å skreddersy undervisningen for at de best mulig kan nå læringsmålene. Landet har ikke inspeksjoner, nasjonale prøver eller offentliggjøring av skolenes testresultater. Finlands utdanningsminister Henna Virkunnen forklarer det slik: «Vårt utdanningsregime er basert på tillit og samarbeid. Når vi bruker tester og evalueringer, bruker vi det ikke til å kontrollere lærerne, men til utvikling. Vi stoler på lærerne.»

Finland har få kartleggingsprøver og alle er anonyme. I 2001 ble Utvalget for kvalitet i grunnopplæringen nedsatt for å evaluere kvaliteten ved norske skoler. Utvalget konkluderte blant annet med at elevene ved norske skoler ble for lite evaluert og anbefalte nasjonale prøver for å bøte på dette. Dagens kartleggingsprøver ble innført over et nokså kort tidsrom – TIMSS i 1995, PISA i 2000, PIRLS i 2001 og Nasjonale prøver i 2004. I dag har Norge også statlige kartleggingsprøver og eventuelle regionale kartleggingsprøver.

Finske barn starter på skolen et år senere enn de norske, i tillegg går finske elever i 1.–6. klasse to og en halv time mindre på skolen i uka enn de norske. Når finske elever måles av PISA, har de dermed 14,5 prosent mindre undervisning bak seg enn de norske.2 Finland er faktisk et av landene i OECD med færrest obligatoriske skoletimer.

Læreplanen i den finske niårige grunnskolen har 37 prosent flere naturfagstimer enn den norske, men 32 prosent færre morsmålstimer og 24 prosent færre mattetimer. Finske elever skårer likevel høyere i disse fagene.

Alle finske skolebarn har krav på gratis skolemat hver dag. Finske barn har sjelden mer enn en halvtime med lekser om dagen.3

© norske LMD1 Huffington Post, 17. mars 2011.

2 OECD, Education at a glance, 2012

3 Wall Street Journal, 29. februar 2008.