Krig til ingen nytte


På tross av at amerikanerne har brukt 44 milliarder dollar på å gjenoppbygge landet er det lite som fungerer der i dag. Etter invasjonen og de påfølgende kampene med ulike opprørsgrupper trengte landet det meste – veier, rent vann, strøm, helsetjenester. Lite av dette har blitt ferdigstilt. Prestisjeprosjektene som skulle vinne hearts and minds, står igjen halvferdige som symboler på en skremmende blanding av ignoranse og inkompetanse. Men kanskje viktigst av alt mangler Irak et ordentlig fungerende politisk system (se artikkel side 14–15), som kan være i stand til å fordele oljeinntektene til å gjøre jobben amerikanerne aldri klarte.

Invasjonen og okkupasjonen av Irak framstår stadig tydeligere som en gjennomtenkt plan bygd på ren ignoranse for virkelighetens kompleksitet. Fra George W. Bush flyttet inn i Det hvite hus begynte anklagene mot Saddams regime – forbindelser til Al-Qaida, masseødeleggelsesvåpen, utvikling av atomvåpen, som alle har vist seg grunnløse i etterkant. Men Bush og hans nykonservative kompanjonger klarte ikke å overbevise FN til å støtte en invasjon. Dette hindret dem imidlertid ikke i å invadere landet, med et motiv som mange påpekte den gang, men som er blitt enda klarere etter hvert som dokumenter har blitt nedgradert eller lekket: Krigen handlet verken om Saddam, irakerne eller demokrati, men om skatten under sanden. Men også her mislyktes amerikanerne (se artikkel side 12–13). Irakerne er ikke interessert i å gi bort oljen til store vestlige oljeselskaper.

Saddams grusomme regime hadde utvilsomt ikke livets rett, men prisen for invasjonen har blitt svært høy for både irakere og amerikanere. Hvor mange som har dødd som følge av krigen, er det ingen som vet. Anslagene varierer fra flere hundretusen til over en million. Flere millioner irakere har også blitt internt fordrevet eller tvunget i landflyktighet. Landet hjemsøkes fortsatt av etnisk-religiøse konflikter, mens korrupsjonen gjennomsyrer samfunnet.

De enorme utgiftene til krigen, sammen med krigen i Afghanistan, har tynget ned USAs økonomi. Militærbudsjettene har skutt i været og bidratt til de store budsjettunderskuddene. Bradley Manning har vært fengslet i snart tre år anklagd for å ha lekket materiell som viser hvor inkompetent, men også brutal og skjødesløs den amerikanske okkupasjonen har vært.

Langt fra de store ordene om demokrati til Midtøsten har krigen i Irak bidratt til å svekke demokratiet og folkeretten globalt med sin fullstendig mislykkede plan om å få tilgang til noen av verdens største oljereserver.

© norske LMD