Teateret i den kapitalistiske realismens tidsalder

Teateret kan være en gjenoppbyggende kraft, når industriene som skal fortelle fortellingen om verden legger seg flate for krav om lønnsomhet, skriver direktør for teateret Schaubühne i Berlin, Thomas Ostermeier.

I de påståtte demokratiene i Vesten må hver stat kreve inn skatt for å bevare allmennyttige aktiviteter. Skattene fordeles til forskjellige institusjoner som disponerer midlene slik de mener er riktig eller nødvendig. Beklager denne banale innledningen, men er viktig å minne om at begrepet om offentlig oppgave står innskrevet i selve kjerne av samfunnet vårt, for å gi enkeltmennesker og sosiale grupper … rettferdighet? Lykke? Suksess? Kunnskap? Åpninger mot andre ideer, andre mennesker, andre fellesskap?

Nyliberalismens seiersgang, som startet i Chicago på 1970-tallet og ble framskyndet av «den virkelige eksisterende sosialismens» oppløsning, viser seg i avregulering av finansmarkedene, men også i privatisering av offentlige tjenester og institusjoner. Dette paradigmeskiftet er også en av årsakene til teaterets legitimitetstap i samme periode. En stor del av den vesteuropeiske venstresiden, som tradisjonelt har vært skeptiske til institusjoner, for ikke å si staten, har nå fått den smertefullt oppgaven å forsvare staten mot de nye markedsdisiplenes offensiv. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Sivilisasjonen villig, kjødet svakt

Neste sak

Optimalisert menneskestyring

Andre saker om Kunst

Håpets plakater

Fra slutten av 1800-tallet fornyet radikale kunstnere tresnittet. Verkene deres fordømte den sosiale volden og viste

Innsiden ut, utsiden inn

Rachel Whiteread begynte med å legge hverdagsgjenstander i støpeformene og lage skulpturer av det «negative rommet»

0 kr 0