Falskt mot, sann nasjonalisme

Mislykket abenomics i Japan. Statsminister Shinzo Abe ble hyllet da han satte i gang seddelpressen for å få fart på økonomien. Endelig en statsleder som våget å trosse kuttdoktrinen! Men etter hvert har det blitt tydelig hvor pengene havnet, mens veksten så langt har uteblitt.

Etter den knusende seieren til Det liberaldemokratiske parti (LDP) i senatorvalget i juli, fikk statsminister Shinzo Abe flertall i begge kamrene. Abe-regjeringen har siden den kom til makten 28. desember 2012 flagget sin vilje til å skape ny økonomisk vekst i et land som har hatt deflasjon helt siden krisen i 1997, og blitt hardt prøvet av jordskjelvet og ulykken ved atomkraftverket i Fukushima i mars 2011. Mediene kaller regjeringens plan for «abenomics» – etter «reaganomics», nyliberalismens første periode i USA under Ronald Reagan på 80-tallet.

Regjeringen hevdet den ville få slutt på deflasjonen med tre tiltak: økt likviditet, det vil si å la seddelpressen gå, for å få en inflasjon på to prosent innen to år (vi er her langt fra Europas irrasjonelle frykt for den minste antydning til økt inflasjon); økte offentlige investeringer; samt en vekststrategi basert på eksport, privatisering og avregulering av arbeidsmarke-det. Hva er resultatet et år senere? (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Voldsspiral i Irak

Neste sak

Nei til all sensur

Mer Japan

Japanske byråkrater jobber seg til døde

Byråkratene i Japans departementer er unntatt alle arbeidsmiljølover og jobber opptil tre hundre timer overtid i måneden. Mange forlater nå departementene i frykt for karoshi, «død av overarbeid». Det truer med å felle hele statsforvaltningen.

Servilt språk, underdanig samfunn

På japansk kan man ikke henvende seg likt til en sjef som til en kollega, eller tiltale sine storesøsken på samme måte som sine småsøsken. Samfunnets hierarkiske struktur er støpt inn i språket.

Japans skyldkompleks

Siden den økonomiske krisen på 1990-tallet har likhet og solidaritet gradvis måttet vike plassen for jiko sekinin, «egenansvar». Japans arbeidsledige, hjemløse og syke har nå kun seg selv å skylde på.

Dagen da Japan nesten forsvant

Naoto Kan var statsminister da atomulykken i Fukushima truet med å utslette Japan. Her er hans fortelling om de dramatiske dagene og hvorfor kjernekraft bør avskaffes.

Bagatellisering av en katastrofe

Japan er fremdeles preget av katastrofene i mars 2011. Men myndighetene bagatelliserer helsekonsekvensene av katastrofen og vil tvinge innbyggerne tilbake til et øde område hvor det er flere arbeidere enn beboere.

0 kr 0