Utopiske utsagn

Reform eller revolusjon. I sin nye bok Krise til Opstand gir Mikkel Bolt en interessant analyse av finanskrisen og dagens kapitalistiske system. Men det er vanskelig å se hvordan Europas tapte generasjon skal få framstidstroen tilbake med Bolts vage appell om en verdensomspennende revolusjon.

Dagens økonomiske krise er ikke en sykdom vi kan lege med litt medisin, ikke et unntak vi kan jobbe oss gjennom ved å vedta spareprogrammer, kutte i offentlige utgifter og sprøyte penger inn i bankene, argumenterer kunstteoretiker og universitetslektor ved Københavns Universitet, Mikkel Bolt, i Krise til Opstand: Noter om det igangværende sammen-brud på det nystartede danske forlaget Antipyrine. I boka forsøker Bolt, som tidligere har gitt ut bøker som Avantgardens selvmord, En anden verden og samtaleboken I sammenbruddets tjeneste sammen med Das Beckwerk, å sette finanskrisen og de verdensomspennende protestene i 2011 inn i et større historisk og teoretisk rammeverk, der dagens krise er alt annet enn en historisk parentes.

For Bolt er krisen et uttrykk for kapitalismens grunnleggende motsetninger: Det er ikke slik at alt var såre vel før 2008, og at vi med noen justeringer kan vende tilbake til et velfung-erende system. Det er selve kursen det er noe galt med, men massemedienes fokus på grådige finansfolk og «late grekere» står i veien for en mer radikal og grundig analyse av problemet. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Verken rett øst eller rett vest

Neste sak

Leseglede og bomberegn

Mer Ideologikritikk

Fanget av mobiliteten

Den dominerende ideologien bygger på så allment aksepterte ideer at de ender med å miste alt perspektiv. For eksempel ’mobilitet’, et ord som ved nærmere ettersyn mister all mening.

Endelig vet vi hvem John Galt er!

Det er ikke de store kreative geniene som nå hjelper vanlige late folk, det er vanlige skattebetalere som hjelper de mislykkede «kreative geniene».

Lenge leve ideologien

Danske Center for Vild Analyse har startet et nytt forlag for samtidsanalyse. Først ut er Ideologi er noget bras, en vill analyse av dagens postideologiske Danmark.

Hold religionene utenfor

Ville den palestinske motstandskampen vært mindre hvis Vestbredden var okkupert av buddhister? Ideen om sammenstøt mellom religioner har blitt standardanalysen av internasjonale og regionale konflikter. Sammensatte politiske landskap blir redusert til religiøse verdier.

0 kr 0