Utopiske utsagn

Reform eller revolusjon. I sin nye bok Krise til Opstand gir Mikkel Bolt en interessant analyse av finanskrisen og dagens kapitalistiske system. Men det er vanskelig å se hvordan Europas tapte generasjon skal få framstidstroen tilbake med Bolts vage appell om en verdensomspennende revolusjon.

Dagens økonomiske krise er ikke en sykdom vi kan lege med litt medisin, ikke et unntak vi kan jobbe oss gjennom ved å vedta spareprogrammer, kutte i offentlige utgifter og sprøyte penger inn i bankene, argumenterer kunstteoretiker og universitetslektor ved Københavns Universitet, Mikkel Bolt, i Krise til Opstand: Noter om det igangværende sammen-brud på det nystartede danske forlaget Antipyrine. I boka forsøker Bolt, som tidligere har gitt ut bøker som Avantgardens selvmord, En anden verden og samtaleboken I sammenbruddets tjeneste sammen med Das Beckwerk, å sette finanskrisen og de verdensomspennende protestene i 2011 inn i et større historisk og teoretisk rammeverk, der dagens krise er alt annet enn en historisk parentes.

For Bolt er krisen et uttrykk for kapitalismens grunnleggende motsetninger: Det er ikke slik at alt var såre vel før 2008, og at vi med noen justeringer kan vende tilbake til et velfung-erende system. Det er selve kursen det er noe galt med, men massemedienes fokus på grådige finansfolk og «late grekere» står i veien for en mer radikal og grundig analyse av problemet. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0